AUTOTROLEJ JEDNOSTRANO SMANJIO BROJ POLAZAKA NA LINIJAMA 32,34,35 I 37

Dana 12.05.2015. dopisom smo izviješteni od strane  Autotroleja kojim jednostrano najavljuju  smanjenje standarda prijevoza (smanjenje broja polazaka) na županijskim linijama koje prometuju podrucjem Grada Opatije kroz izmjenu voznog reda na linijama 32,34,35 i 37. Grad Opatija je odmah po primitku dopisa izrazio svoj protest i ogorcenje sa nacinom i vremenom provedbe takve jednostrane odluke, na štetu korisnika prijevoza, a protivno Ugovoru o pružanju usluga javnog prijevoza, prema kojoj su dužni za svaku trajnu promjenu voznog reda zatražiti prethodnu suglasnost Grada. U ovom slucaju prethodna suglasnost nije zatražena, a niti bi je Grad dao jer ne postoje razlozi za smanjenje standarda prijevoza. Kao razlog  donošenja odluke Autotrolej je naveo „navodno“ postojanje duga Grada Opatije za 2014.godinu. Ovim putem isticemo da GRAD OPATIJA IZVRŠAVA SVE OBVEZE U IZNOSU I ROKOVIMA UTVR?ENIM ZAKLJUCENIM UGOVOROM I NEMA EVIDENTIRANA DUGOVANJA  PREMA AUTOTROLEJU. Stoga ce Grad u cilju zaštite putnika inzistirati na provedbi Ugovora, te ce poduzeti i potrebne pravne radnje da se to osigura.    

Opatija