ČLANOVI 10. SAZIVA DGV-A UPOZNAJU SE S RADOM GRADONAČELNIKA I GRADSKE UPRAVE

ČLANOVI 10. SAZIVA DGV-A UPOZNAJU SE S RADOM GRADONAČELNIKA I GRADSKE UPRAVE

S ciljem stvarnog i aktivnog ukljucivanja djece i mladih u život i upravljanje Gradom, novoizabrani vijecnici 10. Saziva Djecjeg gradskog vijeca Grada Opatije obišli su ustanove Grada Opatije kako bi na taj nacin bolje upoznali njihov rad, a danas su obišli gradonacelnika, koji ih je primio u svom uredu. U razgovoru s vijecnicima DGV-a  razmijenjene su informacije o funkcioniranju rada gradske uprave, ali i ideje  i prijedlozi  kako poboljšati standard i kvalitetu života djece. Vijecnici su tako do danas posjetili Festival Opatiju, Hrvatski muzej turizma, Gradsku knjižnicu i citaonicu „V.C.Emin“ Opatija, Turisticku zajednicu Opatija, JVP Opatija, Djecji vrtic Opatija i Parkove d.o.o.  Nakon obilaska gradske uprave, clanovi DGV-a planiraju obici i prostore TD Opatija 21,te Komunalca na Jurdanima. Osim obilaska gradskih ustanova, predstavnici opatijskog DGV-a obišli su 29 djecjih igrališta na opatijskom podrucju s ciljem analize stanja i skretanja pažnje odraslima na potrebu za poboljšanjem sprava i prostora djecjeg igrališta. Vijecnici ce analizu stanja iznijeti na sjednici Djecjeg gradskog vijeca u listopadu. Gradonacelnika su zanimali njihovi zakljucci o stanju na terenu nakon obilaska djecjih igrališta, pa su djecji vijecnici rekli da su uocili kako su brojna djecja igrališta išarana grafitima, što se djeci ne svida i htjeli bi da se grafiti i šaranja uklone s površina djecjih igrališta, u cemu su dobili podršku Grada Opatije i gradonacelnika.  A s gradonacelnikom je dogovoreno takoder da ce se postaviti informacijske table pored djecjih igrališta na kojima ce pisati poruka Djecjeg gradskog vijeca Opatije: „Mi, djeca Opatije, molimo odrasle da ne šaraju po zidovima“ Ta populacija, odrasli, takoder ce se pokušati senzibilizirati i putem gradskih glasila javnog priopcavanja, kako bi se postigao ovaj cilj. Gradonacelnik je predstavnike DGV-a upoznao i s cinjenicom da uskoro pocinje gradnja novog centra za kulturna i turisticka dogadanja, gdje ce se moci odvijati kino i kazališne predstave, izložbe i kongresi, a gdje ce i mladi dobiti prostore za svoje sadržaje; ponovio je da ce DND uskoro biti preseljeno u nove prostore za rad, one u zgradi pored nove sportske dvorane na Lipovici.   Inace, Djecje gradsko vijece (DGV) je aktivnost koja djeci omogucava da se njihovo mišljenje i mišljenje njihovih prijatelja uvažava od strane osoba koje odlucuju o pitanjima vezanim za život stanovnika u Opatiji, pa i djece.U Opatiji od ožujka 2001. godine djeluje Djecje gradsko vijece Grada Opatije s ciljem motiviranja odraslih da potpunije ostvaruju prava i potrebe djece koje su im priznate Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima djeteta. U svibnju ove godine, godine kada se obilježilo i 10 godina od kad je Grad Opatija dobio pocasni naslov Grad prijatelj djece, izabran je i 10. saziv DGV-a Opatija.

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija