DANAS SKUPŠTINA LRH D.D.

U opatijskom hotelu Ambasador danas se održava glavna skupština LRH d.d. na kojoj po prvi puta konzumira pravo glasa i gradska tvrtka Nova Liburnija d.o.o., koja upravlja s kontrolnim paketom dionica LRH. Prije pocetka skupštine, opatijski gradonaclenik Ivo Dujmic pozdravio je nazocne te se susreo sa predstavnicima dionicara, pa i s Draženom Kurpisom iz Nove Liburnije, te predstavnikom najveceg dionicara, Darkom Ostojom iz SNHO – a. 

Opatija