Dječje gradsko vijeće sudjelovalo u istraživanju "Dječji stavovi o tome kako vlada troši novac"

Društvo “Naša djeca” Opatija kao clan Eurochild i Child Rights Connect organizacija te uz clanove partnerskih organizacija, provelo je istraživanje „Djecji stavovi o tome kako vlada troši novac” koje je osmislio tim znanstvenika iz Centra za djecja prava na Sveucilištu Queen's Belfast. Djecje gradsko vijece Opatija sudjelovalo je u istraživanju na nacin da su vijecnici ispunjavali individualne ankete koje su takoder proslijedili i sakupili od drugih djecjih vijeca u Hrvatskoj. Istraživanje je provedeno i kroz fokus grupe u kojima je bilo ukljuceno tridesetak djece iz Djecjeg gradskog vijeca Opatija, Djecjih foruma DND Opatija, Radionice igraonice “Kolibrici” DND Opatija i Likovno kreativne radionice “Grad”. U istraživanju su sudjelovali i Djecje gradsko vijece Grada Našice, DND Prelog s Djecjim forumom „Sanjari“ i Djecjim vijecem Grada Preloga, DND Ogulin s Djecjim forumom „Klek“, Djecjim gradskim vijecem Grada Ogulina i Ogulinskim mažoretkinjama, DND Slatina, DND Tuhelj, DND Dubrovnik i DND Velika Gorica  na nacin da su djeca ispunila individualne ankete o svojim stavovima o državnoj potrošnji za dobrobit djece. Prikupljeni rezultati i odgovori bit ce ukljuceni u savjete koje ce Ujedinjeni narodi poslati vladama diljem svijeta. Izvješce o rezultatima istraživanja biti ce poslano u dvije radne skupine UN-a: Odboru o pravima djeteta i Vijecu za ljudska prava. Obje ove skupine ispituju koliko dobro vlade rade kako bi osigurale da sva djeca u svojoj zemlji uživaju svoja prava. Trenutno, oni rade zajedno kako bi vladama dali savjete o nacinima potrošnje novca koji ce im pomoci da ostvare svoja obecanja dana djeci. Društvo „Naša djeca“ Opatija i Djecje gradsko vijece Opatija snimili su i popratni video o sudjelovanju djece u globalnom savjetovanju o ulaganjima u djecu koji je ukljucen u zajednicki video svih organizacija koje su ukljucile djecu u istraživanje. Video se prikazao 12. ožujka u Ženevi na 28. sjednici Vijeca Ujedinjenih naroda za ljudska prava, unutar godišnjeg cjelodnevnog sastanka o pravima djeteta “Prema boljem ulaganju u prava djeteta”. Godišnji cjelodnevni sastanak o pravima djeteta sastojao se od jutarnje panel diskusije pod temom „Od prava u teoriji do prava u praksi: pregled kljucnih aspekata i izazova u planiranju, mobilizaciji, raspodjeli i trošenju javnih sredstava za ostvarivanje prava djece“; te poslijepodnevne panel diskusije pod temom „Primjena pristupa ulaganjima u djecu temeljenim na njihovim pravima i jacanje odgovornosti – fokus na konkretnim primjerima strategija i dobrih praksi“. Djecje gradsko vijece Opatija imalo je veliko cast prikazati video o sudjelovanju u istraživanju djecjih stavova o tome kako vlada troši novce na ovom važnom sastanku o djecjim pravima gdje su se utvrdile zajednicke prepreke i izazovi za ulaganje u prava djeteta u okvirima transparentnog, participativnog, inkluzivnog i odgovornog upravljanja; preporucila su se rješenja za pojedine države; te su se dali prijedlozi kako probleme dodatno integrirati i ukljuciti u program Ujedinjenih naroda. Prema izvješcu, u istraživanju je sudjelovalo oko 2700 djece iz 71 države u svijetu.

Opatija