Donacija Župi sv. Ane

Gradonacelnik Ivo Dujmic sa zamjenicima Verom Anicic i Emilom Priskicem obišao je Župnu crkvu Sv. Ane u Voloskom u kojoj su pri kraju opsežni restauratorski radovi na obnovi interijera. Tom su prilikom župniku vlc. Petru Belanicu urucili donaciju od 40 tisuca kuna namijenjenu pokrivanju dijela troškova obimnih i zahtjevnih radova na restauraciji. Restaurirane su stropne slike koje su otkrivene prilikom nedavnog konzervatorskog sondiranja, a bile su prekrivene slojevima boje više od 50 godina. Rijec je o stropnim slikama na kojima su, medu ostalim prikazima i cetiri evandelista: sv. Marko, sv. Matej, sv. Ivan i sv. Luka. Restauratori su na zidnom osliku radili na 16 metara visine, pod budnim okom nadležnog Konzervatorskog odjela u Rijeci.

Opatija