Drugi tjedni odvoz otpada

Od subote dana 20. lipnja 2020. godine trgovacko društvo KOMUNALAC d.o.o. zapocinje s drugim tjednim odvozom komunalnog otpada koji ce se obavljati do zakljucno subote 12. rujna 2020. godine. Drugi tjedni odvoz ce se odvijati subotom. Odvozit ce se miješani komunalni otpad (sivi spremnik) pri cemu Grad Opatija podmiruje troškove odvoza, a troškove zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada u centru za gospodarenje otpadom Marišcina snosi korisnik usluge tj. vlasnik otpada (varijabilni dio cijene ce biti uvecan za kolicinu predanog otpada, koja ovisi o odluci korisnika usluge). Drugi tjedni odvoz vršiti ce se na sljedecim lokacijama: Volosko (Obala F. Supila, Crnikovica, A. Štangera, R. K. Jeretova, I.M. Ronjgova) Opatija (M.Tita – cijela, Feliksa Peršica, V. C. Emina, Zert, Pavla Tomašica, Slatina, sve sporedne ulice ispod Nove ceste) Punta Kolova (Ulica Antuna Mihica, Ulica Antona Raspora, Ulica Stanka Jurdane) Icici (Liburnijska ulica, Put za Tivoli, Kozji breg do „suhe marine“, Antona Dminaka, Mornarska ulica, Put za Veprinac, Poljanska cesta) Ika (Primorska ulica), Borisa Zrinšcaka Ladeti, Poljane (glavna cesta), Korici, Jakusi Opric (Od Konjskog do raskršca „Lovranka“, glavna cesta do Ike, Put Perišici, Konjsko) Nova cesta  

Opatija