Državna revizija ocijenila Grad učinkovitim u upravljanju i raspolaganju nekretninama

Državna revizija ocijenila Grad učinkovitim u upravljanju i raspolaganju nekretninama

Državni ured za reviziju obavio je  reviziju ucinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama Grada Opatije.   Na temelju utvrdenih cinjenica Državni ured za reviziju, uzimajuci u obzir postavljene ciljeve revizije i kriterije za ocjenu ucinkovitosti, ocijenio je da je upravljanje i raspolaganje nekretninama u Gradu Opatiji ucinkovito, istaknuto je na danas održanom kolegiju gradonacelnika Ive Dujmica i njegovih zamjenika Marine Gašparic i Fernanda Kirigina sa procelnicima odjela gradske uprave. Ciljevi revizije su bili ocijeniti cjelovitost podataka o nekretninama, normativno uredenje upravljanja i raspolaganja nekretninama, je li upravljanje nekretninama u skladu s propisima i djelotvorno te ocijeniti efikasnost sustava unutarnjih kontrola pri upravljanju i raspolaganju nekretninama.

Opatija