Dujmić: „Jesmo li svi jednaki pred zakonom?“

Dujmić: „Jesmo li svi jednaki pred zakonom?“

Gradonacelnik Ivo Dujmic danas je sazvao izvanrednu konferenciju za medije kako bi upoznali javnost  sa  najnovijim tijekom dogadaja oko uklanjanja bespravno podignutog objekta na adresi m. Tita 126. Tamo je g. Edin Delibegovic na gradskom zemljištu, mimo dozvole i suglasnosti Grada, izgradio poslovni prostor i preko noci otvorio mjenjacnicu. Grad Opatija obavijestio je ranije sve mjerodavne institucije, tražeci da reagiraju u skladu sa svojim ovlastima i zaštite gradsku imovinu, a danas su djelatnici Grada bespravno podignuti objekt htjeli ukloniti sa gradskog zemljišta, no to je sprijecila policija. Bio je to povod da putem konferencije za medije upoznamo javnost sa svim detaljima ove situacije. Jednako tako, Grad Opatija s najnovijim razvojem situacije upoznat ce i ministra unutarnjih poslova g. Orepica.   Na izvanrednoj konferenciji za medije nazocni su bili gradonacelnik Ivo Dujmic, zamjenici gradonacelnika Fernando Kirigin i Marina Gašparic, procelnik za komunalni sustav Grada Opatije Miljenko Ujcic, procelnica Ureda Grada Helena Masaric.   „Vjerovao sam u pravnu državu i 2009. kada je Opatija vodila jednu od najozbiljnijih pravnih bitaka. I pobijedili smo, dobili smo dionice LRH. Sada se suocavamo sa situacijom gdje mi se cini da pojedinci koriste ovu situaciju u zemlji, išcekivanje novih izbora, a institucije ne rade svoj posao kako bi trebale. Ali, ja i dalje vjerujem u pravnu državu i borit cu se uporno za zaštitu prava gradana“ – komentirao je na pocetku konferencije gradonacelnik Dujmic epizodu pokušaja uklanjanja bespravno sagradenog objekta na gradskom zemljištu mimo dozvola Grada.   Kronologija dogadaja U vremenu od 13. do. 15. srpnja 2016. godine u Opatiji je bespravno dogradena gradevina na grc. 141/2 k.o. Opatija, na adresi Opatija, M. Tita 126.(izgradnjom poslovne prostorije ispod postojeceg balkona gradevine) na zemljištu u vlasništvu Grada Opatije. Komunalno redarstvo podnosi prijavu gradevnoj inspekciji 14. srpnja, a 15. srpnja 2016. gradonacelnik donosi odluku o aktivaciji mjere samopomoci Grada Opatije, odnosno o uklanjanju konstrukcije. Procelnik Ujcic 15. srpnja na mjestu dogadaja upoznaje g. Delibegovica da je protiv suglasnosti i bez dozvole vlasnika, Grada Opatije,  izgradio poslovni prostor, te ga obavještava da ga mora ukloniti. Grad poziva na teren djelatnike PP Opatija, koji po dolasku, upucuju gradske djelatnike da se obrate višoj instanci – PU PG Rijeka.  Istoga dana Grad Opatija obavještava i javnost preko gradskog portala da je rijec o bespravno niknulo objektu i da ce Grad posegnuti za mjerom samopomoci: uklanjanju objekta. U noci 16. na 17. srpnja ( subota na nedjelju) Delibegovic pak otvara mjenjacnicu. Grad Opatija, kao legalista,  dalje obavještava sve mjerodavne institucije – od PU PG (tražeci asistenciju policije pri uklanjanju objekta) do Ministarstva gospodarstva, gradevnu inspekciju, Konzervatorski odjel Ministarstva kulture u Rijeci itd…i šalje priopcenje javnosti u kojem postavlja otvorena pitanja: kako je moguce da netko preko noci otvori djelatnost, koja to institucija izdaje dozvole za rad u bespravno izgradenom objektu i to na tudem zemljištu? Uprava za inspekcijske poslove Ministarstva graditeljstva 19. srpnja odgovara Gradu na prijavu koja im je poslana 14. 7.  i potvrduju da se od ranije vodio postupak uklanjanja i obustave gradenja bespravnog objekta, a sada oko najnovije uzurpacije pozivaju Grad da im „dostavi akte komunalnog redarstva radi njihovog daljnjeg postupanja“. Stalno se u cijelom pravnom sloju price spominje ime tvrtke Vior d.o.o. a radove zapravo izvodi fizicka osoba Edin Delibegovic, tako da on i nema veze s Gradom, vec ocito neriješene odnose s tvrtkom Vior u stecaju, a što potvrduje i stecajni upravitelj Viora. Naime, da pojasnimo, tvrtka Vior nekada je bila u Delibegovicevu vlasništvu, a kada je otišla u stecaj, preuzeo je stecajni upravitelj Zinko Grguric, koji takoder  22. srpnja u pismenom odgovoru Gradu Opatiji kaže slijedece: „na zemljištu Grada Opatije stecajna masa Vior d.o.o. u stecaju nije poduzimala bilo kakve gradevinske zahvate. Iz postojeceg zemljišno knjižnog stanja nedvojbeno proizlazi da g. Edin Delibegovic na navedenim nekretninama i postojecem pravu gradenja nema nikakvih vlasnickih prava.“ Idemo dalje s kronologijom: zahtjev Grada za pružanje pomoci policijskih službenika odaslan PU PG Rijeka – odbijen je 22. srpnja o.g.  , dok u dopisu kojeg potpisuje nacelnica PU Senka Šubat daju informaciju da je zaštita posjeda regulirana Zakonom o vlasništvu i drugim stvarima, te je moguca putem dopuštene samopomoci:  „dopuštenu samopomoc primjenjuje onaj tko ima pravo na zaštitu posjeda, i samo ta osoba. Citirani zakonodavni okvir ZV-a treba uzeti kao lex specialis u konkretnom slucaju, a istim nije predvidena mogucnost sudjelovanja policije. Izricito je odredeno, ili osoba sama putem dopuštene samopomoci primjenom sile, uz ispunjenje kumulativnih uvjeta, štiti svoj posjed ili tu zaštitu traži putem hitnog sudskog postupka. I pri tome nije bitno radi li se o privatnoj fizickoj ili pravnoj osobi, ili o jedinici lokalne samouprave, u ovom slucaju Gradu Opatiji.  Upravo je za mjerom samopomoci Grad Opatija jutros i posegnuo. Djelatnici gradskih službi izašli su na teren, te su pozvani ovlašteni radnici za sigurno uklanjanje staklenih stijena. G. Delibegovic, koji je stajao ispred objekta, poziva djelatnike PP Opatija. Oni sprjecavaju gradske službenike da  uklone bespravno izgraden objekt, uz objašnjenje da moraju štiti privatnu imovinu. Osvrt mjerodavnih Grada Opatije: Pitamo se: a cija je imovina gradana Opatije? Tko ce njih štiti od raznih privatnika? I, što treba poduzeti da policija jednako tretira pitanja vlasništva, a onda i njegove zaštite, kada ga netko uzurpira, da ne kažemo težu kvalifikaciju? Sve institucije kojima smo se kao legalisti obratili – svojim ne postupanjem, dok proucavaju spise, omogucuju Delibegovicu da on i dalje nelegalno gradi i radi! Jedino tko je odreagirao – bila je policija, koja je zaštitila uzurpatora i bespravnog graditelja, dok isto to nije ucinila kada je Grad tražio zaštitu svog vlasništva, pa se pitamo:  kakva se to poruka iz Opatije, u jeku sezone šalje hrvatskoj i inozemnoj javnosti o ozbiljnosti našeg pravnog sustava i institucija ove zemlje? Tražimo da se ukljuci ministar unutarnjih poslova g. Orepic i preispita slucaj i kriterije ovakvog postupanja policije. Zahtijevamo da se oglase i sve mjerodavne službe koje su prema navodima Delibegovica preko noci izdale odobrenje za pocetak rada mjenjacnice u bespravno sagradenom objektu i na tudem zemljištu. Na kraju, ovo što opasno podsjeca na sumrak pravne države, ne možemo prihvatiti kao stvarnost. I tome cemo se suprotstaviti i ustrajati u zaštiti, ovoga puta, naših prava, jer ako mi sada pokleknemo, pitamo se znaci li to da ce vec sutra po cijeloj jadranskoj obali nicati razni objekti na tudem zemljištu, bespravno ?  Ocekujemo i ukljucivanje svih mjerodavnih tijela sustava u rješavanje slucaja i zaštite prava vlasništva Grada Opatije, ali i obranu temeljnih vrijednosti našeg društva i njegovih gradana.      

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija