Grad Opatija: ispravak teksta objavljenog u Jutarnjem listu

U današnjem broju Jutarnjeg lista, u tekstu novinarke Dragane Radusinovic, objavljenom na strani 4. pod naslovom „U lovu na 60 milijardi kuna proracuna“,  ali i na portalu www.jutarnji.hr , navedeni su netocni podaci o izvršenju proracuna Grada Opatije u 2011. godini, zbog cega je iz Grada Opatije u Jutarnji list poslan tekst ispravka objavljenih, netocnih podataka. Podaci iz analize podataka Ministarstva financija, kako se navodi u tekstu, nisu tocni. Tocno je da je Grad Opatija završio proracunsku 2011. godinu sa minusom ostvarenih prihoda u odnosu na rashode, ali niti približno u visini navedenoj u clanku. Iz objavljenog teksta vidljivo je da su analizirani iskljucivo podaci o tekucim prihodima i rashodima, a ne podaci o ukupnim prihodima i primicima te ukupnim rashodima i izdacima, koji su u stvari relevantni. Dakle, nije konkretno uzet u obzir podatak o prenesenim sredstvima iz 2010. godine u visini od 17,8 milijuna kuna, kojim se financirao dio tekucih rashoda poslovanja.    Prema službenim podacima, odnosno prihvacenom izvješcu o Izvršenju Proracuna Grada Opatije za 2011. godinu podaci o ostvarenju proracuna su  slijedeci:   –        ukupno ostvareni prihodi i primici Grada Opatije za 2011. (kako se u tekstu navodi „sredstva na raspolaganju“) iznosili su 106.384.184,91 kuna   –        ukupno ostvareni rashodi i izdaci Grada Opatije za 2011. (kako se u tekstu navodi „potrošeno“) iznosili su 111.395.798,72 kuna.   –        razlika prihoda i rashoda/manjak: 5.011.613,81 kuna.   Izvješce o Izvršenju Proracuna za 2011. objavljeno  je u Službenim novinama PGŽ, broj 11/2012, na web stranicama Grada Opatije: www.opatija.hr, te dostavljeno Ministarstvu financija, kao i Državnom uredu za reviziju. Inace, Državni ured za reviziju obavio je tijekom 2012. godine reviziju poslovanja Grada Opatije za 2011. godinu, kojim su u potpunosti potvrdeni navedeni podaci. Izvješce je dostupno na web stranicama državne revizije www.revizija.hr. Konacno, isticemo da je proracunski manjak iz 2011. u cijelosti pokriven u 2012. godini, koju je Grad Opatija završio u plusu, navodi se na kraju ispravka Grada Opatije.   (U privitku dostavljen izvadak iz izvješca o ostvarenju Proracuna Grada Opatije za 2011.godinu – Opci dio proracuna/rekapitulacija.)    

Opatija