Grad traži hitno rješenje za odlaganje otpada

Grad Opatija Trgovackom je društvu KOMUNALAC d.o.o. izdao zabranu  povlacenja spremnika za komunalni otpad s javnih površina u centru Opatije, sve dok se s korisnicima ne reguliraju odnosi te im se ne omoguci zbrinjavanje otpada u novim spremnicima.  TD Komunalac je dobilo nalog da se pojedinacno obrati svim korisnicima usluga zbog reguliranja odnosa po pitanju zbrinjavanja komunalnog otpada. TD Komunalac ce upute o nacinu reguliranju odnosa postaviti i na lokacijama uz poluukopne spremnike i mjesta gdje je otpad nepropisno odložen na javnim površinama, a gradani sve odgovore u vezi zaduživanja spremnika i korisnickih kartica za poluukopne spremnike mogu dobiti i na telefonski broj 505-225. Gradane, još jednom, molimo da zaduže nove spremnike i korisnicke kartice za poluukopne spremnike u što kracem roku, buduci da ce i preostali spremnici za komunalni otpad u narednom vremenskom razdoblju biti izmješteni s javnih površina. S obzirom da je u posljednje vrijeme povecan broj zahtjeva gradana za reguliranje odnosa s TD Komunalac, Grad Opatija zahvaljuje gradanima koji su vec preuzeli nove spremnike te korisnicke kartice za poluukopne spremnike te regulirali svoje odnose i time dali doprinos pozitivnoj slici našeg grada.   

Opatija