Gradonačelnik Dujmić održao predavanje o lokalnoj samoupravi i upravljanju gradom studentima FMTU-a

Gradonačelnik Dujmić održao predavanje o lokalnoj samoupravi i upravljanju gradom studentima FMTU-a

Gradonacelnik Ivo Dujmic održao je 9. prosinca 2016.g. na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu predavanje za studente na temu Lokalna samouprava – upravljanje gradom. Predavanje je organizirano u sklopu kolegija Urbana ekonomija ciji je nositelj izv. prof. dr. sc. Marinela Krstinic Nižic gdje se studenti upoznaju sa ulogom gradova u ostvarivanju gospodarskih odnosno turistickih funkcija. U sklopu svog izlaganja, gradonacelnik je analizirao sadašnju poziciju Grada Opatije, ovlasti i zadace gradonacelnika, te porucio studentima da se samo upornim i zajednickim radom dolazi do postavljenih ciljeva. Naglasio je dobru suradnju sa Fakultetom za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu što je rezultiralo brojnim projektima poput dokumenta Strategija razvoja grada Opatije do 2020. godine, Destinacijski akcijski plan  itd. Gradonacelnik je završio svoje izlaganje sa nizom buducih projekata koji se planiraju na podrucju grada Opatije. Na kraju predavanja gradonacelnik je sa zadovoljstvom odgovarao na pitanja studenata.

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija