Gradonačelnik na sastanku s čelnicima Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Gradonačelnik na sastanku s čelnicima Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

U uredu gradonacelnika danas je održan radni sastanak gradonacelnika Ive Dujmica s  prof. dr. sc. Brankom Blaževicem, koji je predvodio Istraživacki tim Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (FMTU)  Sveucilišta u Rijeci pri izradi Strategije razvoja Grada Opatije 2014.-2020. koju je usvojilo Gradsko vijece i dekanicom FMTU-a prof.dr.sc. Dorom Smolcic Jurdana. Tema sastanka bili su razgovori o daljnjoj suradnji, koja bi ukljucivala u buducnosti i širenje na plan izvrsnosti obrazovnih institucija, kao što je Fakultet u Iki, a što je posebno apostrofirano u kontekstu nastavka suradnje Grada i Istraživackoga tima na izradi Akcijskoga plana. Taj je Plan naime predviden za izradu i kroz dokument Strategije razvoja grada. Na sastanku se danas razgovaralo o pripremnim aktivnostima za izradu Akcijskog plana, kako bi se na jesen pristupilo izradi Plana. 

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija