GRADONAČELNIK OPATIJE UPUTIO PISMO LUČKOJ UPRAVI I ŽUPANU ZBOG RADOVA U MANDRAĆU

Nakon napisa na opatijskim stranama u današnjem broju Novog lista, opatijski gradonacelnik Ivo Dujmic reagirao  pismenim putem, obrativši se ravnatelju Lucke uprave Opatija-Lovran-Mošcenicka Draga Zdravku Debelicu, a pismo je proslijedeno i na adresu primorsko-goranskog župana Zlatka Komadine. Prenosimo gradonacelnikovu reakciju u cjelosti:   “Poštovani gospodine Debelic,               slijedom današnjeg napisa u Novom listu iz kojeg se dade zakljuciti da su nastavljeni radovi na postavljanju tendi u luci Volosko na podrucju mandraca, koje izvodi Diligens d.o.o. Opatija, Crnikovica 6, izražavam nezadovoljstvo, ukoliko su radovi nastavljeni temeljem Odluke Lucke uprave.             Naime, u navedenom postupku odnosno kod donošenja Odluke niste uvažili preporuku Grada Opatije da kod rješavanja prigovora gradana utvrdite da li se je u izvodenju radova predmetna tvrtka pridržavala uvjeta propisanih u odluci Lucke uprave odnosno ocitovanju Konzervatorskog odjela te ukoliko u provedenom postupku utvrdite da su se radovi izveli mimo istih, Odluku kojom ste odobrili izvodenje radova odnosno postavljanje tendi na mandracu poništite.             Naglašavam da, iako se radi o luckom podrucju, smatram da jedinica lokalne samouprave treba biti ukljucena kod donošenja vaših odluka  s obzirom da obavljamo poslove koji se ticu uredenja naselja, pa je time i naš stav od bitne važnosti.             Na kraju Vam ukazujem da nam niste odgovorili na upit koji smo Vam poslali da za potrebe nadzora na podrucju Grada Opatije dostavite popis osoba koje su u Luckoj upravi ishodovale odobrenja za obavljanje odredenih djelatnosti na luckom podrucju grada Opatije, odnosno njegovom obalnom kopnenom dijelu, zajedno sa utvrdenjem mikrolokacije i razdobljem na koje je odobrenje dano, a da smo i ranijih godina nailazili na nesuradnju u ovom smislu.   Sa poštovanjem.                                                                                     GRADONACELNIK:                                                                                       Ivo Dujmic, ing. “

Opatija