GRADONAČELNIK PODSJEĆA GRADSKE USTANOVE NA OBVEZU INFORMIRANJA O NJIHOVU POSLOVANJU U CILJU KONTROLE RASHODA GRADSKOG PRORAČUNA

GRADONAČELNIK PODSJEĆA GRADSKE USTANOVE NA OBVEZU INFORMIRANJA O NJIHOVU POSLOVANJU U CILJU KONTROLE RASHODA GRADSKOG PRORAČUNA

Gradonacelnik Ivo Dujmic uputio je dopis nadležnima u gradskim ustanovama (Festivalu Opatija, Gradskoj knjižnici i citaonici V.C. Emin, Djecjem vrticu Opatija, Hrvatskom muzeju turizma i Javnoj vatrogasnoj postrojbi Opatija) u kojim ih podsjeca na njihovu obvezu da prilikom popunjavanja radnih mjesta na odredeno i neodredeno vrijeme trebaju za to dobiti odobrenje od osnivaca, ali i obavijestiti gradonacelnika i nadredeni im gradski UO za financije i društvene djelatnosti o rashodima bilo koje vrste. Gradonacelnik je zatražio da u roku od osam dana spomenute ustanove dostave sve podatke o eventualnim, ali svim vrstama zapošljavanja u svojim ustanovama tijekom 2014. Povod je, kako je i više puta naznacivano što na sjednicama Gradskog vijeca, što u ostalim javnim istupima – kontrola rashoda gradskog proracuna u cilju racionalnog poslovanja, što je osnovni postulat ponašanja u odnosu prema gradskom proracunu. Dopis koji je gradonacelnik uputio ustanovama prenosimo ovdje u cijelosti:   „Poštovani, u nekoliko navrata prošlih godina upucen Vam je dopis kojim se od Vas traži ishodovanje odobrenja za popunjavanje radnih mjesta na odredeno i neodredeno vrijeme, kao i obavijest gradonacelniku i Upravnom odjelu za financije i društvene djelatnosti o rashodima druge vrste (nabava opreme, službena putovanja). Navedeno je od Vas traženo kako bi se omogucila kontrola trošenja sredstava proracuna. Obzirom da se neki ne pridržavaju te obveze obavještavanja ni izrijekom navedenih vrsta troškova iz prethodno slanih uputa, još jednom naglašavam važnost istih.         Ovom prilikom Vas pozivam da, u roku od osam dana od primitka ove obavijesti, dostavite podatke- ime i prezime osobe, razdoblje zapošljavanja i visinu naknade o zapošljavanju u Vašim ustanovama temeljem ugovora o djelu i studentskog ugovora. Traže se podaci koji se odnose na 2014. godinu. Navedeno je važno obzirom da se i u ovim slucajevima radi o zapošljavanju koje proizvodi odredene troškove, najcešce vece u usporedbi sa primanjem u radni odnos kada se uzmu u obzir posebni doprinosi na netto naknade koje proizvodi ovakva vrsta posla.         Stoga Vas još jednom molim da ne izbjegavate obavijest Gradu o bilo kojim troškovima za koje sami možete pretpostaviti da je korisno i nužno o njima znati prije njihove realizacije.   S poštovanjem, Ivo Dujmic, ing. gradonacelnik Grada Opatije“                                                       

Opatija