Gradonačelnik primio članove Dječjeg foruma DND-a u povodu sudjelovanja na konferenciji u Bruxelleseu

Gradonačelnik primio članove Dječjeg foruma DND-a u povodu sudjelovanja na konferenciji u Bruxelleseu

Gradonacelnik Ivo Dujmic primio je  danas u svome uredu predstavnike delegacija odraslih i djece iz Djecjeg foruma pri Društvu “Naša djeca” Opatija i tajnicu DND-a Opatija Sanju Škoric u povodu njihova nedavna sudjelovanja u medunarodnoj konferenciji “Djecja prava su važna: Zašto Europa treba ulagati u djecu” koja se održala u Bruxellesu od 3. do 7. srpnja ove godine.  Konferencija se održala u  organizaciji  Eurochild clanova Kind en Gezin i Office de la Naissance et de l'Enfance u Bruxellesu, a otvorila je belgijska kraljica Matilda. Gradonacelnik Ivo Dujmic posebno je u pozitivnom kontekstu  istaknuo rad i aktivnosti ove udruge i njenih clanova, u kojoj su nosivi subjekti upravo djeca. Te aktivnosti vrlo su zapažene izvan granica Hrvatske, na mnogim dogadanjima na kojima na poziv organizatora clanovi Društva Naša djeca sudjeluju. Posebno im se gradonacelnik zahvalio na uloženome trudu, rezultatima koje postižu, ali i na promociji svoga grada koji na taj nacin clanovi DND-a obavljaju u mnogim svjetskim centrima, na najbolji moguci nacin reflektirajuci sliku grada.   Gradonacelnik je istakao da Grad Opatija aktivno prati djelatnosti i potrebe ovoga Društva, te je uvijek na dispoziciji kada im je potrebna logisticka podrška bilo koje vrste. Uz to, Grad Opatija upravo privodi kraju uredenje novih prostora za aktivnosti Društva Naša djeca, i to na Lipovici, u zgradi pored nove sportske dvorane, koje ce po okoncanju uredenja koristiti ovo Društvo i njegovi clanovi; dodana vrijednost kvaliteti novouredenih prostora svakako jest i cinjenica da je u susjedstvu novih prostorija za rad Udruge i Sportska dvorana Marino Cvetkovic, te obližnje plaže. Na današnjem prijemu tajnica Škoric istakla je glavne informacije i dosege clanova DND-a, koje su se dogodile na spomenutoj Konferenciji; tako je rad Dominika Žigantea na temu „Djeca u imigraciji“ dobio posebnu pohvalu za realizaciju, dok su lanovi Karlo i Irena održali i posebno zapaženu radionicu… Sudionike Konferencije iz drugih zemalja, kako su danas prenijeli gradonacelniku sudionici iz opatijskog DND-a, posebno je zanimao nacin funkcioniranja Djecjeg Gradskog vijeca u Opatiji u odnosu na aktualnu izvršnu vlasti, ali i „ozbiljno“ Gradsko vijece Opatije.  

Opatija