Gradonačelnik se sastao s riječkim predstavnicima u Federaciji karnevalskih gradova (FECC-a)

Gradonačelnik se sastao s riječkim predstavnicima u Federaciji karnevalskih gradova (FECC-a)

Gradonacelnik Ivo Dujmic primio je danas potpredsjednika  Federacije europskih karnevalskih gradova (FECC)  predsjednika Josipa Silova, Petra Škarpu, predsjednika Federacije europskih karnevalskih gradova – Hrvatska i direktora TZG Rijeka i Branku Renko Silov, tajnicu FESCC-a Hrvatska. Povod sastanku  bile su mogucnosti promocije karnevalska dogadanja koje se otvaraju u sklopu  zajednicke suradnje na planu povezivanja autenticnih, lokalnih karnevalskih dogadanja na podrucju Primorja i Liburnije,  od kojih su mnoga vec brendirana i poznata javnosti, s naglaskom na mogucnosti za širu suradnju više jedinica lokalnih samouprava. Sastanku su uz gradonacelnika tako nazocili i predstavnica TZG Opatije Željka Stašic, te pusni opatijski gradonacelnik Duško Jelicic Dule. Potpredsjednik FECC-a Josip Silov dodijelo je ovom prigodom Gradu Opatiji memorijalnu plaketu za dugogodišnje clanstvo i uspješnu karnevalsku suradnju, koja se svake godine dodjeljuje gradovima domacinima i organizatorima karnevalskih dogadanja, a ostali clanovi delegacije FECC-a urucili su memorijalne medalje Dušku Jelicicu i Željki Stašic. Gradonacelnik Dujmic naglasio je da Grad Opatija podupire aktivnosti karnevalskih grupa s podrucja Opatije, izrazio je dalje svoje zadovoljstvo što se nanovo aktivirao i Lumber klub pri organizaciji opatijskih maškaranih dogadanja u gradu, a svakako pozdravio ideju o jacoj suradnji više gradova i opcina koja jamci jacu medunarodnu promociju i Opatije, ali i cijele regije, kada su u pitanju dogadaji u sklopu Petog godišnjeg doba, onog karnevalskog. Kroz potporu karnevalskim udrugama i maškaranim grupama, što omogucuje i olakšava njihove aktivnije prisustvo u javnosti, te uz stvaranje zajednickih okvira suradnje omogucuje se jaca vidljivost i Opatije kao destinacije, ali i šire liburnijske i primorske regije na planu  svjetskog turistickog tržišta, u cemu FECC takoder svojim iskustvima i aktivnostima može umnogome doprinijeti.    

Opatija