Gradonačelnik uskratio suglasnost na povećanje cijene vodne usluge

  Gradonacelnik Grada Opatije Ivo Dujmic uskratio je suglasnosti na prijedlog cijene vodne usluge, po stavci procišcavanje otpadnih voda, koju su predložile Liburnijske vode d.o.o. Prijedlog cijene analiziran je na osnovu zakljucka sa sjednice Skupštine društva Liburnijske vode d.o.o. održane 6. veljace 2019. godine. Suglasnost je uskracena na dostavljeni prijedlog Liburnijskih voda za formiranjem cijene vodne usluge – procišcavanja otpadnih voda (fiksni dio 10,67 kn, varijabilni dio 0,84 kn/m3 za kucanstvo i gospodarstvo). Analizom cijene utvrdeno je  da fiksni dio cijene ukljucuje pretpostavljene buduce troškove zbrinjavanja mulja koji su višestruko veci od današnjih troškova odlaganja na Marišcini, a da pri tome nije dostavljena pisana isprava iz koje bi bilo razvidno od kada se mulj više nece moci odlagati na Marišcinu. Kalkulaciju fiksnog dijela cijene potrebno je napraviti na bazi današnjih stvarnih troškova procišcavanja otpadnih voda, s cijenama koje su ugovorene sa ŽCGO Marišcina. Stoga, Grad Opatija od LIburnijskih voda traži dostavu nove kalkulacije cijene vodne usluge.    

Opatija