Gradski vijećnici usvojili Proračun Grada Opatije za 2016.

Gradski vijećnici usvojili Proračun Grada Opatije za 2016.

Gradski su vijecnici na jucer održanoj sjednici Gradskog vijeca Opatije usvojili predloženi Proracun Grada Opatije za 2016. s projekcijama plana za 2017. i 2018. Gradski proracun 2016. iznosi 202.842.614 kune i viši je u odnosu na proracun 2015. za 64,08 posto. U kreiranju prijedloga Proracuna Grada Opatije za 2016. godinu kljucni orijentir bio je pracenje smjernica Strategije razvoja Grada Opatije 2014. – 2020. godine, naveo je na pocetku obrazloženja proracuna gradonacelnik Ivo Dujmic. Naglasio je da proracun za 2016. ne donosi nikakva nova opterecenja za gradane i gospodarstvo, koja su u nadležnosti Grada.  Proracun Grada za 2016. te projekcija za 2017. i 2018. podrazumijeva nastavak kapitalnih investicija u razdoblju 2016.-2018. u koje spadaju dovršetak izgradnje Kulturno-turistickog centra, izgradnja Djecjeg vrtica, izgradnja Vatrogasnog doma, uredenje Amerikanskih vrtova, pocetak rekonstrukcije nogometnog igrališta u Opatiji, gradnja objekata i uredaja komunalne infrastrukture, zatim izgradnja, rekonstrukcija i sanacija prometnica, proširenje groblja u Veprincu, uredenje plaža i obalnog puta, završetak uredenja prostora za Društvo Naša djeca, obnova javne rasvjete, ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda…. Ujedno, zadržava se visoki standard u segmentu javnih potreba – od predškolskog odgoja, osnovnoškolskog, zdravstva, socijale, sporta, društvenih djelatnosti, itd. Kao mjere pronatalitetne politike vijecnici su na sjednici  podržali i  Odluku o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti; tako ce Grad Opatija obiteljima za prvorodeno dijete isplacivati jednokratnu pomoc u visini od 4000 kuna, za drugo 5.500, a za trece ( i više djece) po 7000 kuna, dok ce obitelji sa cetiri i više djece primiti jednokratne financijske pomoci tijekom godine, za vrijeme dok im djeca idu u vrtic, te dalje za vrijeme školovanja, do 25.godine. Gradonacelnik je napomenuo da u Opatiji cijena vrtica koju placaju roditelji i dalje ostaje ista, dakle, 650 kuna za cjelodnevni boravak, te 290 kuna za poludnevni boravak djeteta, a razliku  iznosa u ekonomskoj cijeni subvencionira grad. Glavni razlozi povecanja gradskog proracuna za 64, 08 posto u odnosu na ovogodišnji jesu ukljucivanje po prvi puta financijskih planova svih proracunskih korisnika – Djecji vrtic, OŠ R. K. Jeretov, Gradska knjižnica, JVP Opatija te Ustanova festival Opatija, Mjesni odbori (7  milijuna kuna) – ali i  sredstva ostvarena prodajom udjela cetiri JLS, medu kojima je i Grad Opatija, u Društvu LRH Cavtat (39 milijuna kuna), koja ce se  usmjeriti namjenski u izgradnju novog objekta djecjeg vrtica na Punta Kolovi. Povecanje gradskog budžeta uvjetovalo je takoder i povlacenje kreditnih sredstava Banke (38 milijuna kuna) namijenjenih gradnji Kulturno turistickog centra. Opatija ce nastaviti i s provedbom programa poticajnih mjera za poduzetnike i obrtnike, jednako kao što se nastavlja održavanjem sa dosadašnjeg visokog nivoa komunalnog resora i uredenja grada, premda se visina komunalne naknade nije mijenjala od 2002. spomenuo je procelnik UO za komunalni sustav Miljenko Ujcic. Nastavlja se i s potporama onih manifestacija koje podižu ugled Opatije te zaslužnih za privlacenje višeg broja posjetitelja. Zakljucno, gradonacelnik Dujmic istakao je da pribrojivši dosadašnje kredite, ali i  jamstva izdata gradskim tvrtkama – gradski proracun i dalje nije prezadužen, te stopa zaduženja iznosi  9 od ukupno zakonom dozvoljenih 20 posto. Novost od naredne godine jest i uvodenje gradske riznice, a poslovanje svih proracunskih korisnika obavljati preko jedinstvenog racuna. Vijecnici na sjednici podržali su i sve druge odluke koje su se našle na dnevnom redu sjednice.  

Opatija