Gradski vijećnici usvojili Proračun Grada Opatije za 2016.

Gradski su vijecnici na jucer održanoj sjednici Gradskog vijeca Opatije usvojili predloženi Proracun Grada Opatije za 2016. s projekcijama plana za 2017. i 2018. Gradski proracun 2016. iznosi 202.842.614 kune i viši je u odnosu na proracun 2015. za 64,08 posto. U kreiranju prijedloga Proracuna Grada Opatije za 2016. godinu kljucni orijentir bio je pracenje smjernica Strategije razvoja Grada Opatije 2014. – 2020. godine, naveo je na pocetku obrazloženja proracuna gradonacelnik Ivo Dujmic. Naglasio je da proracun za 2016. ne donosi nikakva nova opterecenja za gradane i gospodarstvo, koja su u nadležnosti Grada.  Proracun Grada za 2016. te projekcija za 2017. i 2018. podrazumijeva nastavak kapitalnih investicija u razdoblju 2016.-2018. u koje spadaju dovršetak izgradnje Kulturno-turistickog centra, izgradnja Djecjeg vrtica, izgradnja Vatrogasnog doma, uredenje Amerikanskih vrtova, pocetak rekonstrukcije nogometnog igrališta u Opatiji, gradnja objekata i uredaja komunalne infrastrukture, zatim izgradnja, rekonstrukcija i sanacija prometnica, proširenje groblja u Veprincu, uredenje plaža i obalnog puta, završetak uredenja prostora za Društvo Naša djeca, obnova javne rasvjete, ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda…. Ujedno, zadržava se visoki standard u segmentu javnih potreba – od predškolskog odgoja, osnovnoškolskog, zdravstva, socijale, sporta, društvenih djelatnosti, itd. Kao mjere pronatalitetne politike vijecnici su na sjednici  podržali i  Odluku o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti; tako ce Grad Opatija obiteljima za prvorodeno dijete isplacivati jednokratnu pomoc u visini od 4000 kuna, za drugo 5.500, a za trece ( i više djece) po 7000 kuna, dok ce obitelji sa cetiri i više djece primiti jednokratne financijske pomoci tijekom godine, za vrijeme dok im djeca idu u vrtic, te dalje za vrijeme školovanja, do 25.godine. Gradonacelnik je napomenuo da u Opatiji cijena vrtica koju placaju roditelji i dalje ostaje ista, dakle, 650 kuna za cjelodnevni boravak, te 290 kuna za poludnevni boravak djeteta, a razliku  iznosa u ekonomskoj cijeni subvencionira grad. Glavni razlozi povecanja gradskog proracuna za 64, 08 posto u odnosu na ovogodišnji jesu ukljucivanje po prvi puta financijskih planova svih proracunskih korisnika – Djecji vrtic, OŠ R. K. Jeretov, Gradska knjižnica, JVP Opatija te Ustanova festival Opatija, Mjesni odbori (7  milijuna kuna) – ali i  sredstva ostvarena prodajom udjela cetiri JLS, medu kojima je i Grad Opatija, u Društvu LRH Cavtat (39 milijuna kuna), koja ce se  usmjeriti namjenski u izgradnju novog objekta djecjeg vrtica na Punta Kolovi. Povecanje gradskog budžeta uvjetovalo je takoder i povlacenje kreditnih sredstava Banke (38 milijuna kuna) namijenjenih gradnji Kulturno turistickog centra. Opatija ce nastaviti i s provedbom programa poticajnih mjera za poduzetnike i obrtnike, jednako kao što se nastavlja održavanjem sa dosadašnjeg visokog nivoa komunalnog resora i uredenja grada, premda se visina komunalne naknade nije mijenjala od 2002. spomenuo je procelnik UO za komunalni sustav Miljenko Ujcic. Nastavlja se i s potporama onih manifestacija koje podižu ugled Opatije te zaslužnih za privlacenje višeg broja posjetitelja. Zakljucno, gradonacelnik Dujmic istakao je da pribrojivši dosadašnje kredite, ali i  jamstva izdata gradskim tvrtkama – gradski proracun i dalje nije prezadužen, te stopa zaduženja iznosi  9 od ukupno zakonom dozvoljenih 20 posto. Novost od naredne godine jest i uvodenje gradske riznice, a poslovanje svih proracunskih korisnika obavljati preko jedinstvenog racuna. Vijecnici na sjednici podržali su i sve druge odluke koje su se našle na dnevnom redu sjednice.  

Opatija