Gradsko vijeće Opatije: Opatija dobila i Destinacijski akcijski plan provedbe Strategije razvoja grada 2016. – 2020.

Vijecnici Gradskog vijeca Opatije održali su svoju trecu sjednicu u aktualnom sazivu 25. rujna 2017. na kojoj su usvojili sve dnevnim redom predložene tocke (osim podtocke 6.3. koja se odnosi na prodaju nekretnina, koja je na zahtjev vijecnika prebacena za narednu sjednicu u listopadu). Grad Opatija je odlukom vijecnika tako dobio i Destinacijski akcijski plan provedbe Strategije razvoja Grada Opatije. Strategija je kljucan dokument planiranja razvoja Opatije, odnosi se na period 2014. – 2020. godine, koji je na Vijecu usvojen ranije, a Akcijski plan 2016.-2020. obuhvaca taj periodi i predstavlja platformu za provedbu. Vijecnicima ga je jucer prezentirao prof. dr. sc. Branko Blaževic s Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu iz Ike, institucije koja je izradila i Strategiju.  Akcijski plan ukratko da bi ispunio viziju razvoja predvidenu Strategijom podrazumijeva 3 strateška cilja, koja se naslanjaju na viziju, koji pak podrazumijevaju 8 strateških prioriteta, što se trebaju realizirati kroz 55 mjera, a one se pak ocituju u provedbi ukupno 322 projekta. Kao kljucne rijeci, odnosno pojmove, prof. Blaževic navodi „kvalitetu življenja“ zatim „održivi razvoj“ te „izvrsnost“. To su kljucni pojmovi oko kojih struka razvija sve bitne elemente i koje su osnova zacrtanog razvoja Opatije u buducnosti kroz ove dokumente. U njihovoj provedbi sudjeluje niz institucija, od TZ grada Opatije, ali i hotelijera koji djeluju na gradskom podrucju, same gradske uprave, niza udruga, pojedinaca, dakle svih koji u okviru osmišljenog razvoja grada kroz svoje aktivnosti žele sudjelovati, sve u cilju razvoja Opatije koji i u buducnosti jamci održivi razvoj. Vijecnicima su predocene i informacije o tijeku postupaka izrade planske dokumentacije nužne za realizaciju uredenja rasadnika u Parku Angiolina, te nastavka uredenja Amerikanskih vrtova. Rijec je o dva atraktivna zelena punkta u gradu, kojima je dodana vrijednost i situiranost na atraktivnim lokacijama, a  koji su percipirani za daljnji razvoj Opatije kao iznimno vrijedni resursi, medu ostalim i stoga što naglašavaju njenu raskošnu i burnu povijest, ali i tradiciju. Kako je i Strategija razvoja Grada Opatije odredila turizam kao glavnu gospodarsku granu Opatije na koju se daljnji razvoj Opatije treba naslanjati, pritom uz naglašeno poštivanje nacela održivog razvoja, tako je prepoznat konkretan potencijal  ovih parkova, ali i nužnost njihova suvremenog uredenja. Rasadnik u parku Angiolina i Amerikanski vrtovi postat ce zanimljive turisticke atrakcije poštujuci tradiciju, ali u novom ruhu – uvažavajuci tako interese i potrebe modernih  turista i posjetitelja, svojevrsna turisticka zelena nit koja ce i multimedijalno pricati pricu o povijesti Opatije. Realizacija oba projekta, što se financiranja tice planirana je pod okriljem mehanizama Urbane aglomeracije Rijeka, ciji je Grad Opatija clan.  Svaki od projekata preko Urbane aglomeracije može dobiti 7,5 milijuna kuna za realizacije, pri cemu Grad kao nositelj treba osigurati 25 posto sredstava. U pogledu izvršenja Proracuna Grada Opatije za prvih šest mjeseci ove godine, ono je do 30. lipnja 2017. bilo u skladu s planiranom realizacijom kako na rashodovnoj, tako i na prihodovnoj strani, izvijestio je procelnik za financije Grada Opatije Danijel Jerman. Ukratko, izvršenje proracuna u prvih pola godine videno kroz brojke govori da su prihodi ostvareni u visini od 108,2 milijuna kuna, dok su rashodi ostvareni u iznosu od 71,9 milijuna kuna, te je na koncu promatranog razdoblja gradski budžet zabilježio razliku od 36,3 milijuna kuna, od kojih se oko 18 milijuna kuna odnosilo na radove ugovorene 2016. godini koji se nisu pak realizirali u istoj kalendarskoj godini, vec su preneseni u 2017. godinu. U obrazloženju izvršenja proracuna za prvih 6 mjeseci 2017. Jerman navodi kako navedeni podaci ukazuju da je poslovanje Grada u prvoj polovici 2017.godini bilo pozitivno. Proracun Grada u citavom  izvještajnom razdoblju bio je stabilan i likvidan buduci su se prihodi Proracuna ostvarivali u planiranoj dinamici, a rashodi Proracuna izvršavali u okviru raspoloživih prihoda u skladu sa planiranim velicinama. Inace, u sklopu ove tocke posebno zanimanje vijecnika fokusiralo se na ostvarenje rezultata i financijskih pokazatelja Festivala Opatija, o cemu je niz upita bio upucen ravnatelju Festivala Opatija Erniju Gigante Deškovicu. U iscrpnoj raspravi vijecnike je zanimalo poslovanje Ustanove koje je izlazilo iz okvira izvještajnog razdoblja o izvršenju proracuna u prvih šest mjeseci 2017.  Usvojen je i prijedlog vijecnika Nevena Varljena (IDS)  o izmjeni odluke o osnivanju uredivackog savjeta za gradski list „Opatija“ prema kojemu ce Gradsko vijece a ne više gradonacelnik potvrdivati i odluku o odabiru glavnog urednika lista koju prethodno donosi Uredivacki savjet. Tijekom rasprave moglo se cuti i pitanje o smislu predloženih izmjena, jer se i do sada gradonacelnik nije miješao u uredivacku politiku lista „Opatija“. Ujedno, prihvaceni su i prijedlozi imenovanja predsjednika i novih clanova radnih tijela Gradskog vijeca Grada Opatije, i to Odbora za sport i tehnicku kulturu, zatim Ocjenjivackog suda za dodjelu javnih priznanja, Komisije za predstavke i pritužbe te su imenovani i clanovi u Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda.  

Opatija