Gradsko vijeće Opatije usvojilo program poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva za 2016.

Gradsko vijeće Opatije usvojilo program poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva za 2016.

Na jucer popodne održanoj 22. po redu sjednici Gradskog vijeca Opatije vijecnici su usvojili sve prijedloge prema tockama iz dnevnog reda sjednice, osim Prijedloga Odluke o  izradi izmjena i dopuna Urbanistickog plana uredenja naselja  Opatija (UPU 1). O Konacnom prijedlogu Odluke o donošenju izmjena i dopuna Urbanistickog plana uredenja naselja Icica (UPU 2) vijecnici ipak nisu glasali, nego utvrdili  na sjednici da se ovaj prijedlog Plana treba uputiti u Ministarstvo graditeljstva na ponovnu suglasnost  jer je gradonacelnik usvojio pristigao amandman Odbora za prostorno uredenje, planiranje i zaštitu okoliša na tekst Plana. Osim ove dvije teme iz resora prostornog planiranja, bila je još jedna, a to je Odluka o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Grada Opatije, koju su vijecnici usvojili. Sve su ove teme izazvale dugotrajne vijecnicke rasprave, a posebno tema o prijedlogu izmjena UPU-a Opatija; medutim, unatoc  iscrpnoj raspravi koja je prethodila glasanju, ona na kraju nije rezultirala podnošenjem ni jednog amandmana. Predložene izmjene UPU Opatija na kraju nisu usvojene jer je za njih glasalo 8, bilo protiv 5, a suzdržano 4 vijecnika. Vijecnici su na sjednici podržali Program poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva u 2016. godini. Rijec je o programu koji Grad Opatija provodi od 2011. i kroz taj period  iskorišteno je ukupno 73 poticaja za zapošljavanje nezaposlenih osoba, te onih za otvaranje obrta, a program generalno rezultirao otvaranjem novih radnih mjesta i obrta. I program za ovu godinu, kao i lani, sadrži  poticanje zapošljavanja mladih do 30. godina; Grad ce jednokratno pomoci poslodavce za svaku novozaposlenu osobu. Pet tisuca kuna dobit ce za starije od 30 godina, a šest tisuca za mlade. Tu su još subvencije na place u iznosu od 20 to jest 25 posto u trajanju 12 mjeseci. Pomoci ce se i poslodavcima za zapošljavanje osoba s invaliditetom, i to s 10.000 kuna. S pet tisuca kuna Opatija ce pomoci i one fizicke osobe koje u 2016.  pokrenu neku djelatnost. Nastavlja se i s poticajima za otvaranje OPG-ova, s ciljem da se gradsko zalede jace razvija, što je Grad kao mjeru uveo lani, a pola godine kasnije, ova mjera potvrdila se i kao strateški razvojni cilj grada, u dokumentu Strategije razvoja 2014.-2020. Vijecnici su izvješteni o rezultatima Državnog ureda za reviziju koji je obavio   ucinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama Grada Opatije.  Državni ured za reviziju, uzimajuci u obzir postavljene ciljeve revizije i kriterije za ocjenu ucinkovitosti, ocijenio je na temelju utvrdenih cinjenica, da je upravljanje i raspolaganje nekretninama u Gradu Opatiji – ucinkovito. Gradsko vijece usvojilo je i odluku o  darovanju zemljišne cestice u Volosku Primorsko-goranskoj županiji u cilju izgradnje Doma zdravlja Opatija,  o cemu ce biti potpisan i darovni ugovor. Odluka o darovanju podrazumijeva ispunjenje uvjeta da se sa gradnjom objekta mora zapoceti u roku od 5 godina, a ukoliko bi se dogodila prodaja/otudenje nekretnine, u tom je slucaju PGŽ obvezna platiti vrijednost zemljišta Gradu Opatiji.      

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija