Gradsko vijeće Opatije usvojilo proračun za 2017. godinu

Gradsko vijeće Opatije usvojilo proračun za 2017. godinu

Gradsko vijece Grada Opatije usvojilo je proracun za 2017. godinu u iznosu 160.642.148 kuna i projekciju proracuna za 2018. i 2019 godinu na sinoc održanoj 28. sjednici. Proracun je usvojen s 11 glasova za, dok je 5 vijecnika glasovalo protiv. U obrazlaganju prijedloga proracuna gradonacelnik Ivo Dujmic okarakterizirao je gradski proracun za 2017. kao stabilan, razvojan i održiv.  No, kreirajuci ga, gradska vlast nije raspolagala s preciznim informacijama o utjecaju najavljenih Vladinih mjera porezne reforme na gradske proracunske prihode u 2017. godini. Ocekuje se da bi zbog najavljene porezne reforme gradski budžet mogao ostati bez otprilike 14 posto proracunskih prihoda, pa je  to bio jedan od glavnih razloga što se kreiranju opatijskog proracuna za 2017. pristupilo s velikim oprezom. Premda je Vlada RH najavila jedinicama lokalnih samouprava kompenzacijske mjere, još nije detaljnije poznato u kojoj ce se mjeri i kada kompenzirati najavljeni manjak lokalnih prihoda proracuna. Gradskim proracunom u 2017. osigurano je medutim zadržavanje dosadašnjeg visokog standarda javnih potreba u društvenim djelatnostima, u cije financiranje odlazi preko cetvrtina ukupnog gradskog proracuna (42,6 milijuna kuna ili 27 posto proracuna), te daljnja znacajna ulaganja u komunalnu infrastrukturu grada ( 46,5 milijuna kuna ili 29 posto proracuna).  Gradonacelnik Dujmic  naglasio je da u 2017. gradani ne moraju strahovati od novih ili viših nameta koji su u ingerenciji Grada Opatije. – Sve ostaje isto, poput cijene vrtica ili komunalne naknade. Takoder, nece se umanjivati socijalna prava i zdravstveni standard. Na snazi ostaju i mjere pronatalitetne politike, naglasio je. Grad ce u 2017. zadržati visoke standarde u predškolskom odgoju i srednjoškolskom obrazovanju. Grad ce stipendirati u ovoj akademskoj godini  60 ucenika i studenata, a sufinancirat ce nabavku udžbenika svoj opatijskoj djeci. Grad nastavlja i sa svojom politikom poticajnih mjera usmjerenih na zapošljavanje nezaposlenih osoba i razvoj poduzetništva. Takoder, Grad ce i u 2017. nastaviti s ulaganjima na pomorskom dobru, tj. uredenjem javnih plaža, obalnog puta te sufinanciranjem projekata Lucke uprave. Grad ce nastaviti i sa podupiranjem dogadanja i manifestacija koja u Opatiju privlace brojne posjetitelje, kako bi se potakla dodatna potrošnja, jer Opatija i 2017. ocekuje rekordnu turisticku sezonu.  Gradnja Kulturno-turistickog centra je pred završetkom, receno je u obrazlaganju proracuna. Podsjetimo, KTC  predstavlja ne samo jednu od najkrupnijih gradskih investicija,  vec je znacaj ovog projekta puno dalekosežniji s obzirom na multiplikativni faktor  koji ce institucija imati na razvoj gospodarstva i kvalitetu te životni standard žitelja. Pritom, gradski budžet i dalje nije prezadužen i daleko je ispod propisane granice dozvoljenog zaduženja. Završava se uredenje prometnica ( Carmen Sylva, Veli Jože, Ulica Palmi…) a iduce godine Grad ce ubrzati procedure za pocetak izgradnje tzv. Trece opatijske ceste. U iducem proracunskom razdoblju Opatija racuna i na financije preko Rijecke urbane aglomeracije, ciji je Grad Opatija clan, a koja je i osnovana primarno kako bi se lakše došlo do financiranja preko fondova EU projekata važnih za razvoj opcina i gradova unutar Rijecke urbane aglomeracije.   Interes vijecnika izazvala je na pocetku sjednice i Informacija o „Regionalnom razvojnom projektu Ucka“ s elaboratom o društveno-ekonomskoj opravdanosti razvoja projekta i popracena je iscrpnom raspravom a našla se na dnevnom redu sjednice zato što  Grad Opatija, kao jedan od osnivaca Društva, planira u 2017. i 2018 povecati svoj udio u njegovom temeljnom kapitalu. U nastavku sjednice vijecnici su prihvatili sve predložene tocke dnevnoga reda, kao i odluke o raspisivanju natjecaja za prodaju gradskih nekretnina.

Opatija