Gradsko vijeće Opatije usvojilo prvi rebalans gradskog proračuna za 2016.

Gradsko vijeće Opatije usvojilo prvi rebalans gradskog proračuna za 2016.

Na sjednici Gradskog vijeca Grada Opatije, koja je održana jucer, 31. svibnja, vijecnici su podržali sve prijedloge kandidata Ocjenjivackog suda za dodjele javnih priznanja i godišnjih nagrada Grada, kao i prvi rebalans proracuna za 2016. i projekcije za 2017. i 2018. s planom razvojnih programa Grada 2016. do 2018. godine. Vijecnici su na jucerašnjoj sjednici usvojili sve prijedloge po dnevnom redu sjednice Gradskog vijeca. Izmjene Proracuna Grada Opatije za 2016. godinu te projekcije Proracuna za 2017. i 2018.godinu primarno su inicirane zbog rasporeda rezultata poslovanja iz 2015.godine, zatim zbog prijenosa sredstava za projekte i programe koji su zapoceti u 2015., onda i zbog osiguravanja sredstava za nove projekte i aktivnosti, te uskladenja prihoda i rashoda Proracuna sa dosadašnjim ostvarenjem u tekucoj proracunskoj godini te ocekivanom projekcijom do kraja proracunske godine, i zbog uskladenja planiranih sredstava za dio kapitalnih investicija (KTC, Djecji vrtic, Vatrogasni dom) u skladu sa ocekivanom dinamikom izgradnje u razdoblju 2016.-2018.godine. Proracun Grada Opatije nakon rebalansa uvecan je za 3,2 posto i  iznosi 209.477.732 kune.   Izmjenama ovogodišnjeg proracuna bilo je nužno prihode proracuna povecati za  7.844.790 kuna, što je godišnjim obracunom za 2015. godinu utvrdena razlika prihoda i rashoda, kao i za iznos viška vlastitih prihoda koji su ostvarili proracunski korisnici od 249.734 kuna. Raspored više ostvarenih prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke odreduje se Odlukom o rasporedu rezultata poslovanja za 2015.godinu tako što ce se višak sredstava rasporediti na pojedine programe unutar Proracuna, ovisno o njihovoj vrsti i namjeni. Najveci dio ostvarenog viška kroz lanjsko izvršenje proracuna raspodijelit ce se Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša (a rijec je o 4.779.908 kuna) od kojih se iznos od 4,4 milijuna usmjerava na realizaciju aktivnosti Programa gradnje objekata i uredenje komunalne infrastrukture, što znaci da se ova financijska injekcija usmjerava na jacanje i održavanje gradske komunalne infrastrukture. U konacnici, to omogucuje ne samo održavanje kvalitetnog infrastrukturnog standarda Opatije, vec i njegovo poboljšanje tamo gdje je potrebno, što je osmišljeno spomenutim gradskim Programom održavanja. No, kako je s druge strane ovog proljeca dominiralo kišno vrijeme, što je otežavalo izvodenje mnogih radova, pa su i mnogi izvodaci uputili zahtjev za dozvolom produljenja njihova izvodenja barem djelomice u sezoni, na Gradskom je vijecu jucer predocena informacija da ce se svima, koji su takve zahtjeve uputili, dozvoliti produljenje izvodenja radova do 15. lipnja o.g. kada stupa na snagu odluka o zabrani izvodenja gradevinskih radova u sezoni.

Opatija