GRADSKO VIJEĆE PRIHVATILO MJERE ZA UBLAŽAVANJE EFEKTA ULASKA GRADA U SUSTAV PDV-A NA SEKTOR PODUZETNIŠTVA

  Na današnjoj sjednici Gradskog vijeca Grada Opatije vijecnici su prihvatili Odluku o dopuni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasnickog dijela poslovnog prostora, odnosno prihvatili su prijedlog (o kojem smo izvijestili nakon održanog kolegija gradonacelnika i zamjenika gradonacelnika sa suradnicima) koji znaci  mjeru za ublažavanje  posljedica kod privatnog sektora zbog ulaska Grada u sustav PDV-a. Podsjetimo, ulazak jedinica lokalne samouprave u sustav PDV-a  od sijecnja ove godine zakonska je obveza. S obzirom da bi se efekti ove najnovije zakonske implementacije mogli negativno odraziti na sektor poduzetništva, osobito onog dijela koji nije u sustavu PDV-a, pa samim time ne mogu racunati na povrat uplate tog poreza, Grad Opatija razmatrao je moguce mjere za ublažavanje toga efekta, kako je i najavljeno na sastanku održanom sa clanovima Udruženja obrtnika. Došlo se do rješenja, odnosno mjere koja bi mogla pomoci opatijskim poduzetnicima. Pritom,  izjednacava se položaj i onih poduzetnickih subjekata koji su u sustavu PDV-a i onih koji nisu u njemu. Prijedlog odluke prošao je i javno savjetovanje. U obrazloženju se navodi da uvažavajuci  cinjenicu otežanih uvjeta poslovanja naših zakupnika, posebice malih poduzetnika, kao i zbog ujednacavanja uvjeta poslovanja, predlaže se da se zakupcima koji su obveznici poreza na dohodak ili dobit, a nisu upisani u registar obveznika PDV-a, odobri popust ugovorene zakupnine za 28 posto za tekuci mjesec u 2014. godini pocevši od veljace, ali pod uvjetom da su podmirili sve dospjele obveze prema Gradu Opatija do isteka mjeseca koji prethodi mjesecu za koji se odobrava popust. Na ovaj nacin troškovi zakupa  za tzv. uredne platiše bili bi jednaki za zakupce koji su u sustavu, kao i za one koji nisu u sustavu PDV-a. Gradsko vijece je takoder usvojilo i Odluku o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu. Radi se o dopuni odluke do koje je došlo inicijativom clanova Udruge  dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, koji su zatražili pomoc u postupku legalizacije bespravnih objekata,  na nacin da Grad  umanji komunalni doprinos veteranima i braniteljima, koji su podnijeli zahtjev za legalizaciju objekta. Nakon razmatranja nekih mogucnosti, vijecnici su usvojili odluku, ciji je prijedlog takoder prije stavljanja na dnevni red sjednice Gradskog vijeca prošao javno savjetovanje.   Time ce se  ovom dijelu populacije kod legalizacije objekata  ( koji su ukupne bruto površine do 400 m2 i moraju biti namijenjeni stanovanju ili poljoprivrednoj obradi) smanjiti iznos za placanje komunalnog doprinosa za 90 posto. Uz to, usvojen je i zakljucak o ukljucivanju Grada Opatije u projekt e-županija – Razvoj otvorene širokopojasne pristupne mreže PGŽ.   Rijec je o projektu koji osmišljava razvoj i povezivanje širokopojasne mreže na podrucju gradova i opcina županije, uz prethodnu njihovu suglasnost te ukljucivanje u ovaj projekt. Nastavlja se i s Programom poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva 2014. Rijec je o programu koji je pokrenut 2011. godine i preko ovih programa do sada je novozaposleno 13 osoba, do tada nezaposlenih, te je kroz ove poticajne mjere otvoreno 18 novih obrta. Prihvacen je i prijedlog uz ovaj Program vijecnika Marka Corica (HDZ) o povecanju praga poticaja po kategorijama za novozapošljavanje odnosno otvaranje novih obrta.

Opatija