GRADU OPATIJI BEZUVJETNO MIŠLJENJE DRŽAVNE REVIZIJE ZA 2012.

Jedna od tema bila je izvršenje proracuna u periodu sijecanj – lipanj. No, prije toga, vijecnici su informirani da je Grad Opatija dobio bezuvjetno mišljenje državne revizije, nakon provedenog nadzora o  izvršenju proracuna Grada Opatije za 2012. Bezuvjetno mišljenje državne revizije, školskim rjecnikom receno, odgovara ocjeni ciste petice, pa se ovakva ocjena u radu gradske uprave takoder smatra i kao uspješan rezultat neke, u ovom slucaju, opatijske lokalne samouprave. Ujedno, ovakvo mišljenje državne revizije najkvalitetniji je demantij ocjena koje su se ranije godine mogle cuti u javnosti o stanju gradskog proracuna i nacinu gospodarenja. Što se tice ovogodišnje realizacije gradskog proracuna u prvom polugodištu, poruka koja se cula na sjednici Gradskog vijeca je da su gradske financije – stabilne. Proracunski prihodi ostvaruju se po planu, jednako kao i rashodi. U segmentu prihoda, vidljiva je oscilacija od planirana ostvarenja jedino kod prihoda od prodaje gradske imovine, koja nije realizirana u namjeravanim vremenskim okvirima. Jedan od razloga što se prodaja gradske imovine (one koja dugorocno gledano gradu nije lukrativna) nije ostvarila prema planu, jest i nesredenost zemljišnih knjiga, na što opatijske gradske vlasti upozoravaju niz godina. Premda je Grad poduzeo maksimalne napore da osigura uvjete kako bi se provela katastarska izmjera, a to znaci i financiranje uredenja prostora i nabavku opreme za rad na provedbi katastarske izmjere,  proces ipak ne ide željenim tempom. A bez sredenih katastarskih podataka, otežano je i gospodarenje imovinom, dakle i prodaja, odnosno njezino stavljanje u funkciju razvoja. Kontakti s resornim ministarstvom i dalje traju, a u cilju konacne provedbe  katastarske izmjere. Usvojene su i odluke o prodaji, te prodaji i zamjeni nekretnina. No, generalno, gradski je proracun stabilan i planirano tekuce pokrivanje javnih potreba (sport, socijala, školstvo…) osigurano je i kontrolirano. No, i dalje je glavni postulat u poslovanju i izvršenju gradskog proracuna – štednja i odgovorna racionalizacija. Gradonacelnik Dujmic izvijestio je vijecnike i o imenovanjima clanova u  nadzorne odbore i upravna vijeca ustanova i društava koje su u vlasništvu grada, koje je proveo, slijedom promijenjenih odredbi u nadležnim zakonima.  Po novim odredbama, clanove u ova tijela imenuje predstavnik izvršne vlasti, a ne više Gradsko vijece.    

Opatija