GRADU PRODULJEN ISO CERTIFIKAT 9001:2008

Audit je proveden u organizaciji certifikacijske kuce SGS Adriatica. Ciljevi ovog audita su bili potvrditi da je sustav upravljanja u skladu sa zahtjevima Norme, da je organizacija ucinkovito primijenila planirani sustav upravljanja i da je sustav upravljanja sposoban ostvariti ciljeve i politiku organizacije. Opseg certifikacije su poslovi iz djelokruga jedinice lokalne samouprave. Audit tim je zakljucio da organizacija jest  uspostavila i da održava Sustav upravljanja u skladu sa zahtjevima nadležne Norme i da je dokazala sposobnost sustavnog postizanja dogovorenih zahtjeva za proizvode ili usluge u skladu s opsegom politike i ciljeva organizacije. Stoga audit tim preporucuje, temeljem rezultata provedenog audita i dokazanog stupnja razvoja i zrelosti, da certifikacija sustava upravljanja bude nastavljena, navodi se u izvještaju.

Opatija