Informacija o financiranju javnih potreba nakon okončanog Javnog poziva

Informacija o financiranju javnih potreba nakon okončanog Javnog poziva

Na raspisani Javni poziv za financiranje javnih potreba u 2016.godini pristiglo je 187 prijava od 114 prijavitelja. Ukupan proracun svih pristiglih prijava iznosi 17.398.696 kn, a udio koji se traži od Grada iznosi 7.924.591 kn, odnosno 46%. U skladu s raspoloživim sredstvima za ove namjene, ukupan iznos odobrenih sredstava po Javnom pozivu iznosi 3.856.600 kn odnosno 49% u odnosu na traženo. U programu sportskih manifestacija vidljivo je da sredstva nisu osigurana za neke manifestacije koje su se održale prošle godine. Naime, prijavu za sufinanciranje sportskih manifestacija u propisanom roku nisu dostavili sljedeci klubovi: Karate klub  Opatija, Nogometni klub Opatija, Vaterpolo klub Opatija, te bocarski klubovi Poljane, Opatija, Pobri, Veprinac i Dobrec. Napominjemo da ce Grad, u skladu s Pravilnikom o financiranju javnih potreba (SN PGŽ 31/15) do kraja sijecnja raspisati Javni poziv za potpore malih vrijednosti. Javni poziv bit ce otvoren tijekom cijele godine odnosno do iskorištenja raspoloživih proracunskih sredstava za pojedinu namjenu, a na ovaj javni poziv, pored ostalih, prijavu mogu poslati i spomenuti klubovi ukoliko planiraju održati manifestaciju.

Opatija