Informacija o izvršenom povratu sredstava sa računa Grada

Informacija o izvršenom povratu sredstava sa računa Grada

U uredu gradonacelnika danas je održana konferencija za medije s osvrtom na podatak da je Porezna upava izvršila povrat poreza na promet nekretnina sa racuna Grada Opatije na kojoj su više informacija novinarima o temi iznijeli zamjenici gradonacelnika dr.sc. Emil Priskic i Vera Šantic, te procelnik gradskog UO za financije Danijel Jerman. Izvijestili su da je dana 10.08.2017.godine sa racuna Grada Opatija izvršen je povrat iznosa od 3.436.265,18 kuna po osnovi poreza na promet nekretnina u korist Stecajne mase iza Gradske banke Osijek d.d. Porez na promet nekretnina utvrduje i naplacuje iskljucivo Porezna uprava, a Grad je korisnik toga prihoda. Do 31.12.2016.godine porez na promet nekretnina bio je zajednicki prihod gradova (JLS) i Države i to na nacin da je do 31.12.2015. Gradu pripadalo 60% od naplacenog iznosa od 01.01.-31.12.2016. Gradu pripadalo 80% od naplacenog iznosa.   Raspodjelu priliva po izvršenim uplatama vršila je FINA. Izmjenama Zakona krajem 2016.godine, od 01.01.2017.godine porez na promet nekretnina više nije zajednicki vec iskljucivo prihod grada (JLS). Medutim sve poslove oko utvrdivanja i naplate i dalje obavlja Porezna uprava dok Grad nema utjecaja u tom postupku. Prema raspoloživim podacima u predmetnom se slucaju radi o porezu na promet nekretnina utvrdenom u ukupnom iznosu od 1.007.768,31 kn) po rješenjima Porezne uprave iz 2001. (937.524,82 kn) i 2004. (70.243,49 kn) utvrden obvezniku Gradska banka Osijek d.d. u stecaju. Navedeni iznosi utvrdenog poreza su, zajedno sa obracunatim zateznim kamatama, naplaceni dana 05.03.2014.godine, pri cemu je ukupno naplaceni iznos iznosio 2.765.944,16 kuna. Od navedenog iznosa na racun Grada Opatije rasporedeno je 60% (59,40% buduci je od dijela koji pripada Gradu oduzeta i naknada za Poreznoj upravi) odnosno 1.642.970,84 kn (59,40% buduci je od dijela koji pripada Gradu oduzeta i naknada za Poreznoj upravi), a ostatak od 1.122.973,32 na racun Državnog proracuna. Izvjesno je da su se glede placanja toga poreza pred tijelima Porezne uprave vodili upravni postupci koji su ocito rezultirali rješenjem prema kojem se uplatitelju vracaju sredstva pri cemu nam pravna osnova nije poznata. Poznato nam je samo da se porezna obveza naplacivala 13 godina, da je Porezna uprava ostvarila naknadu za „uspješnu“ naplatu, da se žalba obveznika unutar istog Ministarstva rješavala 3 godine te da grad mora vratiti sve posljedice tako odradenog posla ukljucivo i dodatne zatezne kamate za vrijeme rješavanja žalbe poreznog obveznika U konacnici dakle, Grad Opatija je uprihodovao 1.64 mil. kuna, a mora vratiti 3.4. mil kuna, dok je istovremeno Državnom proracunu ostalo uprihodovanih 1.1. mil kuna poreza i naknada za naplatu poreza koji pripada Gradu. Dakle, uslijed neažurnosti (da ne upotrijebimo neku oštriju rijec) državnih institucija, loših i nedorecenih propisa odnosno cestim izmjenama propisa gradovi su suoceni sa kontinuiranim gubitkom prihoda što planiranje i izvršavanje Proracuna, a time i zadovoljavanje potreba gradana predstavlja gotovo nemogucu misiju. Gubitak 3.4 mil kn predstavlja znacajan problem za Proracun Grada (gotovo 30% ukupno planiranih prihoda od poreza na promet nekretnina) posebice uvažavajuci cinjenicu da nije prethodno najavljen niti je Grad na isti mogao ikako utjecati. Problem je time veci što smo vec zašli u drugu polovicu godine kada je vrlo teško Proracun uravnotežiti. Iako vjerujemo da likvidnost proracuna do kraja ove godine nece biti ugrožena, ukoliko prihodi od poreza na promet nekretnina, uslijed ovog povrata, ne budu ostvareni u planiranim iznosima zasigurno ce rezultirati negativnim izvršenjem Proracuna za 2017.godinu. Ta bi cinjenica mogla izravno opteretiti Proracun za 2018.godinu kada bi se moguci manjkovi trebali pokriti. Grad Opatija ce se u svakom slucaju obratiti nadležnim institucijama i zatražiti povrat dijela iznosa, jer smatramo da se isti treba vratiti u omjeru u kojem je naplacen. U slucaju da sluha ne bude, spremni smo pokrenuti sudsku zaštitu.  

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija