INFORMACIJA O KAKVOĆI MORA NA SLATINI: MORE JE DOBRE KVALITETE

U uredu gradonacelnika Opatije održana je konferencija za medije na temu o kvaliteti  mora pred plažom Slatina na kojoj su govorili opatijski gradonacelnik Ivo Dujmic, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo PGŽ Vladimir Micovic, voditeljica Odsjeka za ispitivanje voda u županijskom ZZJZ  Darija Vukic Lušic, procelnik gradskog UO za komunalni sustav Miljenko Ujcic, te voditeljica laboratorija Komunalca d.o.o. Alenka Juricic Turkovic.   Nema potrebe za zabranom kupanja na moru ispred Slatine, za sada, jer je prekoracenje vrijednosti koje je ZZJZ ranije utvrdio redovnim mjerenjima kvalitete cistoce mora svrstano u kategoriju kratkotrajnog. Prekoracenje je utvrdeno na trima tockama na podrucju mora uz kupalište Slatina (hotel Kristal, Pancera i sredina Slatine). Intenzivnija, svakodnevna mjerenja i uzorkovanje vode koja su uslijedila, potvrdili su da je rijec kratkotrajnom prekoracenju dozvoljenih vrijednosti, naglasio je ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo PGŽ Vladimir Micovic na današnjoj konferenciji. Rezultati koji su uslijedili omogucuju zakljucak da je što se tice kakvoce mora situacija sada dobra, dodatno je rastumacila Darija Vukic Lukšic iz ZZJZ-a. Intenzivnija mjerenja na dodatnim tockama se nastavljaju i dalje. Mjerenja se nastavljaju i dalje, i o rezultatima ce javnost biti redovno informirana, receno je na konferenciji.   Naime, u sklopu redovitih istraživanja kvalitete mora ZZJZ-a (u sklopu pracenja utjecaja fekalnih otpadnih voda na kakvocu mora) utvrdeno je prekoracenje dozvoljenih vrijednosti, nakon cega su uslijedila i dodatna dnevna mjerenja i  uzorkovanja morske vode. Naime, da bi se na nekom mjestu istakla oznaka sa zabranom kupanja, onecišcenje bi moralo biti trajno. Kratkotrajno  onecišcenje mora smatra se onecišcenje do 72 sata. Inace, rijec je o preventivnim mjerama jer su kod nas, s obzirom na izrazito cisto more, kada je pitanju granica prekoracenja dozvoljenih vrijednosti – kriteriji  stroži no u EU,  tako da bi možda u nekim drugim zemljama ova situacija bila u dozvoljenim okvirima vrijednosti kvalitete mora. Opatijski gradonacelnik Ivo Dujmic naglasio je kako je zdravlje i zaštita gradana na prvom mjestu; nakon nedavnih rezultata o prekoracenju vrijednosti u moru pred Slatinom, tvrtka Komunalac krenula u dodatne akcije, u koje su bile ukljucene i ronilacke ekipe i ekipe Komunalca kako bi utvrdili uzroke i izvore onecišcenja, dok je paralelno  županijski ZZJZ nastavio s intenzivnijim dnevnim mjerenjima kvalitete  mora.  Do sada izvor nije otkriven; no, obavljena ispitivanja na sanitarnoj i oborinskoj kanalizaciji pokazala su da ona nije izvor onecišcenja, istakao je procelnik Ujcic. Ispitivanja moguceg izvora nedavno uocenog kratkotrajnog prekoracenja  propisane granice vrijednosti parametara koji se analiziraju u moru i dalje se nastavljaju. Uocena onecišcenja mora pojavljivala su se na mjestima smanjena saliniteta. Inace, u obnovu sanitarne kanalizacije Opatije i zaleda uloženo je oko 200 milijuna kuna zadnjih godina; u protekle 4 godine evidentirano je more izvrsne kvalitete i nije bilo indikacija o problemima, istaknuo je Ujcic. Gradonacelnik Dujmic naglasio je da Grad opcenito nije zadovoljan sa stanjem na ovom kupalištu, koje je takvo da nema uvjete za dobivanje Plave zastave; situaciju dalje otežava i neriješeno izvlaštenje tvrtki s pomorskog dobra koje su svojedobno plažu upisale u svoj temeljni kapital. Dujmic je najavio i da ce uskoro odlukom propisati da se sva kucanstva moraju spojiti na magistralnu kanalizacijsku mrežu; kroz pregovore s Hrvatskim vodama, Grad ce nastojati „isposlovati“ što povoljnije kreditne uvjete za to i pružiti maksimalnu podršku svima koji još nisu, da se spoje na magistralnu mrežu.   

Opatija