Informacija o održavanju promidžbenih aktivnosti na javnim gradskim površinama

Informacija o održavanju promidžbenih aktivnosti na javnim gradskim površinama

Na temelju clanka 44. Statuta Grada Opatije („Službene novine Primorsko goranske županije“ broj 25/09, 30/09 i 7/13), Gradonacelnik Grada Opatije,  donosi   ODLUKU   1. Temeljem Odluke o davanju na privremeno korištenje javnih površina (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 4/96, 11/98, 18/08 i 10/09) predizborni skupovi  prigodom održavanja lokalnih izbora za clanove predstavnickih tijela jedinica lokalne i podrucne (regionalne) samouprave i izbora opcinskih nacelnika, gradonacelnika i župana te njihovih zamjenika, moci ce se održavati na prostoru ispred gradske tržnice i to od dana objave zbirnih lista zakljucno do 24 sata prije dana održavanja izbora, dakle do 19. svibnja 2017. godine do 24:00 sata, s time da se pocetak predizbornog skupa može odobriti od 16,00 sati u navedenom razdoblju (s obzirom na ranije donijetu Odluku o postavljanju štandova na istoj lokaciji radi skupljanja potpisa biraca, informiranja gradana, dijeljenje letaka i slicno). Zahtjev za korištenje ove lokacije za održavanje predizbornog skupa podnosi se Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša. Kao alternativna lokacija za održavanje predizbornih skupova odreduje se prostor ispred sportske dvorane „Marino Cvetkovic“. Radi korištenja navedene lokacije sudionici u izborima dužni su se obratiti tvrtki Opatija 21 d.o.o. U slucaju postojanja dva ili više zahtjeva za istovremeno korištenje iste javne površine, prednost ce imati politicka stranka ili nezavisni kandidat koji ranije podnese zahtjev za korištenje. 2. Kao površinu zauzeca obracunavat ce se površina koja se koristi za izlaganje politickih programa (pozornica i slicno). Sukladno Odluci o porezima Grada Opatije („Službene novine Primorsko goranske županije“ broj 37/11, 5/12 i 7/13) porez za zauzimanje javne površine za razdoblje krace od sedam dana iznosi 25 kn dnevno po  m2 zauzete javne površine , a za razdoblja duža od sedam dana iznosi 20 kn dnevno po m2. Troškove prikljucka, ukopcavanja i iskopcavanja instalacije el. energije, naknadu za potrošenu struju te dežurstvo elektricara tvrtke Komunalac d.o.o. tijekom skupa snosit ce organizator skupa.                                                                                                               Gradonacelnik:                                                                                                           Ivo Dujmic, ing.  

Opatija