Informacija o plakatiranju za vrijeme izborne promidžbe

Informacija o plakatiranju za vrijeme izborne promidžbe

Prema odluci gradonacelnika, kod postavljanja plakata na plakatnim površinama Grada Opatije odnosno samostojecim stalcima za plakatiranje i plakatnim mjestima na zidovima, izborni stožeri trebaju su se javiti tvrtki Parkovi d.o.o. Opatija, Stubište Lipovica 2. Naknada za korištenje kao i usluge postavljanja plakata odredene su aktom  „Uvjeti najma i korištenja objekta Ljetne pozornice te popratnog sadržaja koje najmoprimcu stoje na raspolaganju i ostalih usluga Ustanove Festival Opatija“. Parkovi d.o.o.  dužni su u slucaju da zahtjevi izbornih stožera u ukupnom smislu prekoracuju broj raspoloživih plakatnih mjesta izvršiti raspored dodjele plakatnih mjesta prema kojemu bi svaki od izbornih stožera dobio na korištenje jednak broj plakatnih mjesta. Postavljanje plakata izvan utvrdenih lokacija (posebice na zidovima, fasadama, ogradama, vratima, klupama i sl.) predstavlja prekršaj u smislu odredaba Odluke o komunalnom redu te ce Komunalno redarstvo narediti uklanjanje istih, a protiv prekršitelja podnijeti prekršajne naloge.  

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija