INFORMACIJA O POTICAJIMA NA PRIKLJUČENJE GRAĐEVINA NA SANITARNU MREŽU

Nedavno je stupila na snagu odluka o poticanju prikljucivanja gradevina na komunalne vodne gradevine za odvodnju na podrucju Grada Opatije, u kojoj se medu ostalim reguliraju  poticajima namijenjeni gradanima za prikljucenje na sanitarnu mrežu. Ukupno je predvideno 600.000 kuna za poticaje ove vrste. Konkretno, Grad potice prikljucivanje gradevina na sanitarnu mrežu, kako je pojasnio Miljenko Ujcic, procelnik resornog odjela gradske uprave, s osnovnim  ciljem  da se, nakon što su uložena znatna sredstva u izgradnju sanitarne kanalizacije na podrucju Opatije, sada potakne što veci broj korisnika na podnošenje zahtjeva za prikljucivanje gradevina na ovaj sustav. Grad ce priznati dio troškova prikljucenja u visini od 20 posto vrijednosti radova, a maksimalno do 10.000 kuna.  Ukoliko radove na prikljucenju obavlja tvrtka Liburnijske vode, tada ce biti moguca i obrocna beskamatna otplata izvedbe prikljucenja na rok od 12 mjeseci i ako se prikljucak izvodi u vremenu od dana stupanja na snagu ove odluke do 30. lipnja 2016. Za korisnike koji se mogu prikljuciti na sustav javne odvodnje jedino izgradnjom crpne stanice i tlacnog voda, Grad ce sudjelovati u dijelu troškova u visini od 50 posto nabavne cijene opreme crpne stanice, ako dobavu i izgradnju obavlja ovo komunalno društvo ili njegov ugovaratelj. Zahtjev koji je potrebno popuniti, zainteresirani mogu preuzeti preko linka,  a trajno je ova informacija pohranjena ovdje. Obrazac zahtjeva dostupan je i u rubrici “obrasci”.  

Opatija