Informacija o promidžbenim predizbornim skupovima u 2. krugu izbora za gradonačelnika Opatije

Informacija o promidžbenim predizbornim skupovima u 2. krugu izbora za gradonačelnika Opatije

Na temelju clanka 44. Statuta Grada Opatije („Službene novine Primorsko goranske županije“ broj 25/09, 30/09 i 7/13), Gradonacelnik Grada Opatije,  donosi   ODLUKU   1. Temeljem Odluke o davanju na privremeno korištenje javnih površina (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 4/96, 11/98, 18/08 i 10/09) predizborni skupovi  prigodom održavanja drugog kruga glasovanja u izboru za gradonacelnika Grada Opatije, moci ce se održavati na prostoru ispred gradske tržnice i to od dana donošenja navedene Odluke zakljucno do 24 sata prije dana održavanja izbora, dakle do 2. lipnja 2017. godine do 24:00 sata, s time da se pocetak predizbornog skupa može odobriti od 16,00 sati u navedenom razdoblju (s obzirom na donijetu Odluku o postavljanju štandova na istoj lokaciji radi informiranja gradana, dijeljenje letaka i slicno). Zahtjev za korištenje ove lokacije za održavanje predizbornog skupa podnosi se Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša. Kao alternativna lokacija za održavanje predizbornih skupova odreduje se prostor ispred sportske dvorane „Marino Cvetkovic“. Radi korištenja navedene lokacije sudionici u izborima dužni su se obratiti tvrtki Opatija 21 d.o.o. U slucaju postojanja dva ili više zahtjeva za istovremeno korištenje iste javne površine, prednost ce imati sudionik u izborima koji je ranije podnio zahtjev za korištenje. 2. Kao površinu zauzeca obracunavat ce se površina koja se koristi za izlaganje politickih programa (pozornica i slicno). Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti ce sukladno Odluci o porezima Grada Opatije („Službene novine Primorsko goranske županije“ broj 37/11, 5/12 i 7/13) donijeti rješenje o razrezu poreza na korištenje javne površine. Troškove prikljucka, ukopcavanja i iskopcavanja instalacije el. energije, naknadu za potrošenu struju te dežurstvo elektricara tvrtke Komunalac d.o.o. tijekom skupa snosit ce organizator skupa.

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija