Informacija o raspisivanju Javnog poziva za davanje stanova u najam

Obavještavamo sve zainteresirane građane da je dana 14. 07. 2023. godine stupila na snagu Odluka o davanju stanova u najam („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 25/23) te da će Grad Opatija dana 11. rujna 2023. godine raspisati Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za davanje stanova u najam i to:

  1. Za Listu reda prvenstva prema socijalnom statusu
  2. Za Listu reda prvenstva prema kriteriju dobi.

Sukladno odredbama Odluke, Javni poziv bit će otvoren 30 dana od dana raspisivanja te će u tom roku svi zainteresirani moći podnositi zahtjeve.

Kako bi svi zainteresirani imali dovoljno vremena pripremiti dokumentaciju za podnošenje zahtjeva objavljujemo najvažnije uvjete i mjerila za dodjelu stanova u najam kao i obveznu dokumentaciju koju će trebati priložiti zahtjevima.

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za davanje stanova u najam bit će objavljen na oglasnoj ploči Grada Opatije i na mrežnim stranicama Grada Opatije (www.opatija.hr).

Zahtjev za davanje stanova u najam, odnosno za uvrštenje na Listu, podnosit će se na posebnom obrascu koji će biti sastavni dio javnog poziva.

Priloženi dokumenti

Opatija