Informacija o roku otklanjanja nedostataka u POS-ovim stanovima na Tošini

Nakon što su stanovi koji su izgradeni u tri objekta u investicijskom aranžmanu Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) na Tošini, a stanari uselili prije godinu i pol dana, uoceni su odredeni nedostaci o kojima su stanari informirali i Grad Opatiju, buduci da je od ukupno 48 stanova njih 38 Grad otkupio od APN jer ih je namijenio za rješavanje stambenog pitanja osoba sa liste prioriteta za stambeno zbrinjavanje gradana. Kako se objekti još uvijek nalaze pod garancijom gradnje, gradonacelnik Ivo Dujmic uputio je pocetkom studenoga dopis investitoru APN-u, u  kojem zahtjeva da se uoceni nedostaci u stanovima POS-ovih objekata ( koje detaljno navodi u dopisu) otklone  i trajno saniraju u roku od 30 dana, kao i oni uoceni na okucnicama, garaži, spremištima, te parkirnim mjestima, sukladno zakljucenim ugovorima o kupoprodaji stanova i  jamstvenim listovima. Prema tom ugovoru, posao sanacije uocenih nedostataka treba obaviti tvrtka izvodac Zagorje Tehnobeton. U svom zahtjevu upucenom APN-u gradonacelnik Dujmic naveo je i da ukoliko sanacija ne bude napravljena u dogovoru sa tvrtkom koja je radove izvela (Zagorje Tehnobeton d.d.)  APN dogovori sanaciju angažirajuci drugog izvodaca, a na teret zadržanog depozita, kako bi se nedostaci uklonili u jamstvenom roku, buduci da je rijec o  nedostacima koji se ne mogu tolerirati. Mjerodavni iz APN-a kontaktirali su   Zagorje – Tehnobeton d.d. pisanim putem, zahtijevajuci da od njih kao izvodaca radova do 15. prosinca otklone uocene i  prijavljene nedostatke na objektima. Ukoliko Zagorje Tehnobeton ne dostavi potpisan zapisnik o otklonjenim nedostacima od predstavnika Grada Opatije i vlasnika stanova do 15. prosinca, APN ce ponuditi radove na otklanjanju nedostataka drugom izvodacu radova,  a sve na teret zadržanog depozita, stoji na kraju dopisa direktora APN-a Zagorje Tehnobetonu d.d. koji je upucen kao odgovor i Gradu Opatiji.        

Opatija