Informacija o (su)financiranju javnog prijevoza za učenike i studente u pedagoškoj/akademskoj 2016/17. godini

I ove pedagoške/akademske godine, ucenici i studenti mogu ostvariti pravo na (su)financiranje javnog gradskog prijevoza. Grad Opatija ce i u narednoj akademskoj godini sufinancirati troškove javnog prijevoza za redovite studente u visini od 33 % cijene mjesecne putne karte. Pravo mogu ostvariti redoviti studenti visokih ucilišta na podrucju Primorsko-goranske županije, upisani u akademsku godinu 2016/2017. s prebivalištem na podrucju Grada Opatije. Naravno, uz uvjet da kupuju putnu kartu za relaciju od mjesta prebivališta do sjedišta visokoškolske ustanove. Zahtjev za sufinanciranje podnosi se Upravnom odjelu za financije i društvene djelatnosti Grada Opatije putem online obrasca ili tiskanog obrasca, a koji ce biti dostupan na web stranicama Grada Opatije nakon 19.rujna. Dosadašnjih godina Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta sufinanciralo je prijevoz redovnih studenata u visini od 27 %  cijene karte, no do sada još nije donesena odluka za novu akademsku godinu. Praksa je bila da jedinice lokalne samouprave sudjeluju u iznosu od 33 % cijene karte cime studenti placaju samo 40 % cijene. Prijevoz ucenika osnovne škole osigurava se na redovnim linijama javnog gradskog prijevoza na podrucju Grada Opatije. Popis ucenika za koje Grad osigurava prijevoz sastavljaju strucne službe Osnovne škole Rikarda Katalinic Jeretova, a prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ucenici razredne nastave; 1.-4.razreda koji imaju adresu stanovanja udaljenu od škole najmanje tri kilometra te ucenici predmetne nastave; 5.-8-razreda koji imaju adresu stanovanja udaljenu od škole najmanje pet kilometara). Odlukom o kriterijima i nacinu financiranja troškova javnog gradskog prijevoza redovitih ucenika srednjih škola u razdoblju rujan – prosinac 2016.godine Vlade RH, osigurano je sufinanciranje javnog prijevoza za srednjoškolce ukoliko je udaljenost škole više od 5 km od adrese prebivališta i to za srednjoškolce u obiteljima koje su korisnici zajamcene minimalne naknade u visini od 100% cijene karte, a za ostale u visini od 75%. Grad Opatija je proracunom osigurao sredstva i za sufinanciranje javnog gradskog prijevoza za ucenike srednjih škola koji ispunjavaju uvjete iz Odluke o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti. Moguce je ostvariti sufinanciranje prijevoza na nacin da se podmiri razlika odnosno 25% cijene karte ili cjelokupno financiranje ukoliko je škola udaljena manje od 5 km od mjesta stanovanja. Zahtjevi se podnose na propisanom obrascu na kojem su detaljno navedeni uvjeti te potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava.    

Opatija