Informacija o sufinanciranju javnog prijevoza za učenike i studente

Informacija o sufinanciranju javnog prijevoza za učenike i studente

Grad Opatija i ove školske godine, kao i do sada, nastavlja sufinancirati korištenje javnog prijevoza za ucenike i studente. Ucenici osnovne škole Za ucenike osnovne škole Rikard Katalinic Jeretov Opatija KD Autotrolej automatski puni kartice koje su ucenici  izradili prošle godine, a prema dostavljenom popisu od strane škole. Popis ucenika dostupan je na web stranici škole. Na popisu se nalaze oni ucenici koji ostvaruju pravo prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a to su ucenici 1.-4. razreda koji imaju prebivalište udaljeno od škole najmanje 3 kilometara i ucenici 5.-8. razreda koji imaju prebivalište udaljeno od škole najmanje 5 kilometara. Ucenici koji ove godine po prvi put koriste javni prijevoz moraju se javiti u KD Autotrolej kako bi izradili karticu, a nakon toga KD Autotrolej im automatski  mjesecno puni kartice. Troškove snosi Grad Opatija. Ucenici srednje škole Grad Opatija sufinancira prijevoz ucenicima srednjih škola s prebivalištem na podrucju Grada Opatije prema uvjetima iz Odluke o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti (SN PGŽ 8/14; prema socijalnom uvjetu, uvjetu prihoda i posebnom uvjetu). Ucenici koji žele ostvariti pravo na sufinacniranje trebaju podnijeti zahtjev na propisanom obrascu (dostupan u pisarnici i na web stranici Grada Opatije) te dostaviti odgovarajuce dokaze koji su navedeni na samom obrascu. Studenti Grad Opatija sufinancira troškove javnog prijevoza za redovne studente visokoškolskih ustanova na podrucju Primorsko-goranske županije s prebivalištem na podrucju Grada Opatije u akademskoj godini 2015/2016. u visini od 33% cijene mjesecne putne karte u skladu s Odlukom Gradonacelnika.

Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija