Informacije o izbornoj promidžbi u Opatiji

Informacije o izbornoj promidžbi u Opatiji

Gradonacelnik Grada Opatije je temeljem cl. 44 Statuta Grada Opatije donio Odluku kojom se regulira oglašavanje  u periodu izborne kampanje na predstojecim lokalnim izborima  – za vrijeme izborne promidžbe za izbor clanova predstavnickih tijela jedinica lokalne i podrucne (regionalne) samouprave, izbori za opcinske nacelnike, gradonacelnike i župane te njihove zamjenike i izbori za zamjenike opcinskih nacelnika, gradonacelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda. 1.Temeljem Odluke o komunalnom redu (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 13/09 – procišceni tekst i 5/15) plakatiranje za vrijeme izborne promidžbe za clanove predstavnickih tijela jedinica lokalne i podrucne (regionalne) samouprave, izbori za opcinske nacelnike, gradonacelnike i župane te njihove zamjenike i izbori za zamjenike opcinskih nacelnika, gradonacelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda obavljati ce se na slijedeci nacin: Izborna promidžba pocinje danom objave zbirnih lista te traje zakljucno do 24 sata prije dana održavanja izbora, dakle do 19. svibnja 2017. godine do 24:00 sata. Zbog postavljanja plakata na plakatnim površinama Grada Opatije odnosno samostojecim stalcima za plakatiranje sudionici u izborima dužni su se javiti Ustanovi Festival Opatija, Opatija, Zert bb. Naknada za korištenje, kao i usluge postavljanja plakata odredene su aktom „Uvjeti najma i korištenja objekta Ljetne pozornice te popratnog sadržaja koje najmoprimcu stoje na raspolaganju i ostalih usluga Ustanove Festival Opatija“. Ustanova Festival Opatija dužna je u slucaju da zahtjevi izbornih stožera u ukupnom smislu prekoracuju broj raspoloživih plakatnih mjesta izvršiti raspored dodjele plakatnih mjesta prema kojemu bi svaki od izbornih stožera dobio na korištenje jednak broj plakatnih mjesta.  Postavljanje plakata izvan utvrdenih lokacija (posebice na zidovima, fasadama, ogradama, vratima, klupama i sl.) predstavlja prekršaj u smislu odredaba Odluke o komunalnom redu te ce Komunalno redarstvo narediti uklanjanje istih, a protiv prekršitelja podnijeti prekršajne naloge. 2. Temeljem Odluke o davanju na privremeno korištenje javnih površina („Službene novine Primorsko goranske županije“ broj 4/96, 11/98, 18/08 i 10/09) javna površina na prostoru ispred gradske tržnice u Opatiji odreduje se kao prostor za postavu štanda do 4 m2 radi skupljanja potpisa biraca, informiranja gradana, dijeljenje letaka i slicno. Sukladno Odluci o porezima Grada Opatije („Službene novine Primorsko goranske županije“ broj 37/11, 5/12 i 7/13) porez za zauzimanje javne površine za postavu štandova za razdoblje krace od sedam dana iznosi 100 kn za svaka 4 m2 zauzete javne površine dnevno, a za razdoblja duža od sedam dana placa se 20 kn dnevno po m2. Zahtjevi za štandove podnose se Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Opatije.                                                                                                                        

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija