Informacije o izbornoj promidžbi

Informacije o izbornoj promidžbi

U skladu s uputama Ministarstva Uprave RH, gradonacelnik je donio odluku koja regulira pravila na podrucju grada vezana uz provedbu aktivnosti politickih stranaka u okviru izborne promidžbe koja pocinje danom objave zbirnih lista izbornih jedinica i završava 24 sata prije dana održavanja izbora – dakle, traje od 22. listopada do 6. studenog 2015. godine u 24 sata. Tako su za postavljanje plakata na plakatnim površinama Grada Opatije odnosno samostojecim stalcima za plakatiranje i plakatnim mjestima na zidovima izborni stožeri dužni javiti se Ustanovi Festival Opatija, Zert bb, a pritom valja podsjetiti i da su dužni prema njihovu aktu podmiriti naknadu za korištenje, kao i usluge postavljanja plakata. Bitno je naglasiti i da ova odluka propisuje da je postavljanje plakata izvan utvrdenih lokacija (posebice na zidovima, fasadama, ogradama, vratima, klupama i sl.) prekršaj odredaba Odluke o komunalnom redu, te ce u slucaju da se dogodi takav prekršaj, Komunalno redarstvo ukloniti nepropisno postavljene plakate, a protiv prekršitelja podnijeti prekršajne naloge. Važno je podsjetiti zainteresiranu javnost i da, u skladu sa Zakonom o financiranju politickih aktivnosti i izborne promidžbe,  jedinice lokalne samouprave za davanje na korištenje javnih površina (primjerice za postavljanje plakata, oglasa i sl.) naplacuju naknadu ili porez za korištenje javnih površina u svrhu predizbornih aktivnosti. Sukladno Odluci gradonacelnika, porez  na zauzimanje javne površine za postavu štandova politickih stranaka  obracunava se prema odredbama iz clanka 17. stavka 3. kojim je propisano da se za korištenje javnih površina postavom štandova za vrijeme manifestacija, blagadana i drugih prigoda placa porez koji za razdoblje krace od sedam dana iznosi 100 kn za svaka 4 m2 zauzete javne površine dnevno, a za razdoblja duža od sedam dana placa se 20 kn dnevno po cetvornome metru.   Obavijest Ministarstva Obavijest UDU PGŽ    

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija