Informacije o primjeni odredaba novog Zakona o lokalnim porezima

Informacije o primjeni odredaba novog Zakona o lokalnim porezima

U uredu gradonacelnika danas je održana konferencija za medije na kojoj su  informacije o stupanju odredaba novog Zakona o lokalnim porezima, koje su  bitne za vlasnike nekretnina, a koje ce se  poceti primjenjivati od 1. sijecnja 2018. godine predocene javnosti. Na konferenciji za medije više detalja i podataka o temi iznijeli su  gradonacelnik Ivo Dujmic i procelnik gradskog UO za financije i društvene djelatnosti Danijel Jerman. Gradonacelnik Dujmic upoznao je javnost  da ce Grad Opatija narednog tjedna na adrese vlasnika nekretnina poslati pismo s informacijama koje se ticu primjene odredaba novog zakona, a uz njih i obrasce koje moraju popuniti s podacima. Zakonom je propisano da se porez na nekretnine utvrduje na osnovi EVIDENCIJE O NEKRETNINAMA koju su sve jedinice lokalne samouprave u RH obvezne ustrojiti do kraja ove godine. Evidencije o nekretninama sadrže podatke površini, namjeni, adresi, stanju i dobi nekretnine kao i podatke o vlasnicima i/ili korisnicima tih nekretnina. Podaci na kojima se temelji evidencija, sukladno Zakonu prikupljaju se iz postojecih evidencija grada, od strane drugih javnih tijela (Porezna uprava, Ministarstvo graditeljstva, Državna geodetska uprava) te temeljem podataka samih poreznih obveznika. U cilju da evidencije o nekretninama budu u potpunosti tocne, a time i buduce porezne obveze ispravno utvrdene svim vlasnicima i/ili korisnicima uputit  ce se spomenuta obavijest kojom ce se gradane upoznati sa osnovnim odrednicama Zakona te ih  temeljem clanka 59. Zakona, pozvati da do 31.listopada 2017.godine mogu dostaviti podatke o nekretninama cijih su vlasnik ili korisnik, a kako bi se isti uskladili sa ostalim podacima kojima Grad Opatija raspolaže. Gradonacelnik Dujmic zamolio je sve vlasnike nekretnina da što je prije moguce popune obrazac traženim podacima i vrate ga u Grad, kako bi se baza podataka mogla ažurirati prije kreiranja novih koeficijenata temeljem koji ce se od 1. sijecnja 2018. naplacivati porez na nekretnine, koji ce se pak kreirati i kroz javne rasprave te simulacije efekata koje one nose u proracunu za 2018. U svakom slucaju, informacije koje se traže od vlasnika nekretnina o njihovim nekretninama prvi su važan   oznacitelj da bi se po njihovu dobivanju moglo krenuti kroz javne rasprave i savjetovanja u platforme kreiranja novih izracuna prema novim odredbama zakona o lokalnim porezima za gradane, odnosno u stvaranje novih formula za izracun naplate novih poreza na nekretnine.   Pritom ce se voditi racuna o gradanima, naveo je gradonacelnik, i njihovim interesima, ali da bi to bilo moguce, važno je da imaju sve potrebne informacije o tome zašto dobivaju ove obrasce i zašto je važno da ih precizno popune s traženim informacijama i vrate na adresu Grada Opatije. Ujedno, od sutra ce se na gradskom portalu www.opatija.hr naci isti obrasci (rubrika Obrasci>Porezi) koji se mogu popuniti te dostaviti na adresu Grada Opatije putem: – pošte, – osobno u pisarnicu, –  na email adrese: danijel.jerman@opatija.hr francesca.grzinic@opatija.hr marija.randic@opatija.hr. – ili poslati online u Grad Opatiju, što ce sve biti naznaceno na webu u rubrici Obrasci.   U interesu je gradana da dostave precizne podatke o nekretninama kojih su vlasnici jer zakonodavac predvida da, u slucajevima kada podataka o nekretninama nema, jls može uracunati najviše koeficijente u formuli obracuna naplate poreza za nekretninu. O cijelom procesu Grad Opatija planira i niz javnih savjetovanja i javnih tribina kako bi gradani dobili što detaljnije informacije o implementaciji odredba novog zakona, konferencija za medije i drugih aktivnosti koje se odnose na informiranje javnosti. Osim dijela koji se odnosi na gradane tj. vlasnike nekretnina u Opatiji, novi Zakon o lokalnim porezima takoder omogucuje JLS-ima da može naplatit porez i na nekretnine koje nisu u gospodarskoj funkciji (primjerice, hotel Paris) ili gradevinska zemljišta koja nisu u funkciji a za koje postoje izdate dozvole. To je novi alat koje JLS dobivaju kako bi mogle utjecati na privatne vlasnike ovakvih nekretnina da ih stave u funkciju, a što do sada nisu mogle.  U slucaju da se privatni vlasnici ovakvih nekretnina ogluše, tada je prema novom zakonu od 1. sijecnja 2018. moguce pokrenuti ovršni postupak, te se na ime neplacenih dugovanja i upisati na nekretninu o kojoj je rijec, a za koju nije place novi porez. Osim pisama s priloženim obrascima, obrascima koji dostupni i preko www.opatija. hr, zatim informacija u gradskoj upravi te izvještaja na www.opatija.hr, gradani ce dobiti i letak s jasnim navodima o temi, kako bi se što bolje informirali, a sve je to dostupno i preko linka u ovom tekstu.                                                                                                                                                       

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija