Interpretacijski centar Andrija Mohorovičić

U ponedjeljak, 25. ožujka 2019. zapocet ce radovi na uredenju Interpretacijskog centra Andrije Mohorovicica u prizemlju Doma Liburnija u Voloskom. Radovi ce trajati do kraja lipnja 2019. godine.  Kako bi odao pocast ovom velikom sinu našeg kraja, Grad Opatija ce u 2019. godini urediti, opremiti i otvoriti Interpretacijski centar “Andrija Mohorovicic“ u njegovom rodnom Voloskom. Otvaranje Interpretacijskog centar planira se krajem kolovoza ove godine u zgradi Doma Liburnija na 82 m2 u prizemlju zgrade. Gradevinske radove u iznosu od 849.720,00 kn bez PDV-a izvest ce tvrtka Stella d.o.o. iz Matulja. Dio gradevinskih radova u iznosu od 59.360,00 kn bit ce financiran iz projekta RIVIERA4SEASON2 iz programa prekogranicne suradnje INTERREG Slovenija-Hrvatska. Opremanje prostora i izložbeni postav financirat ce se iskljucivo iz projekta RIVIERA4SEASON2. Andrija Mohorovicic hrvatski je znanstvenik cija su znanstvena istraživanja i radovi na podrucju meteorologije i sezimologije od svjetske važnosti. Mohorovicicevim imenom nazvan je diskontinuitet izmedu Zemljine kore i plašta – najveca prirodna tvorevina na Zemlji – MOHO sloj. Godine 1970. njemu u cast nazvan je i krater polumjera 77 km na tamnoj strani Mjeseca, a 1996. asteroid br. 8422. U najnovije vrijeme njegovim se imenom naziva i diskontinuitet izmedu kore i plašta na Marsu. Geofizicki zavod Prirodoslovno-matematickog fakulteta u Zagrebu takoder nosi njegovo ime, kao i gimnazija u Rijeci, osnovna škola u Matuljima te ulice u nekoliko hrvatskih gradova. Projekt Riviera4Seasons2 – zajednicka baština za zajednicku medunarodnu promociju 365 dana zelenog turizma na Opatijskoj i Portoroškoj rivijeri financira se u okviru programa INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska 2014. –2020. Tema projekta je aktivna zaštita kulturne i prirodne baštine kroz održivi razvoj turizma u okolici i zaledu Opatije i Pirana, a s ciljem proširenja kulturno-turisticke ponude. Cilj projekta je povecati prepoznatljivost i atraktivnost destinacije kroz inovativna kulturna dogadanja i unapredenje postojecih (tradicionalnih) dogadanja, kako bi oni postali znacajnim motivom dolazaka gostiju u destinaciju. Rezultat projekta bit ce povecanje broja posjetitelja prirodne i kulturne baštine na podrucju obuhvacenom projektom, tri manje infrastrukturne investicije, poboljšanje prekogranicnog turistickog proizvoda „kulturni turizam 365 dana Riviere“, izrada šest novih itinerara te obrazovanje 250 osoba u svrhu poboljšanja turisticke ponude ruralnih podrucja.  

Opatija