Istekao rok za uklanjanje reklama sa pročelja zgrada

Rok za uklanjanje reklamnih predmeta sa procelja zgrada u kulturno povijesnoj cjelini grada je istekao. Rok za uklanjanje bio je 9. veljace 2016. Djelatnici gradskog komunalnog redarstva  u ožujku i travnju krenut ce u uklanjanje reklama s takvih procelja, ukoliko se zatekne stanje da ih vlasnici nisu  uklonili u roku. Na gradskom portalu objavljena je 25. studenoga 2015. informacija da je prema odluci o izmjenama Odluke o komunalnom redu (Službene novine „Primorsko-goranske županije“ broj 5/15) Gradskog vijeca iz veljace 2015. na vanjskim dijelovima procelja zgrada unutar registriranih kulturno povijesnih cjelina naselja moguca postava reklamnih predmeta. Moguce je to iskljucivo uz prethodno odobrenje nadležnog odjela Gradske uprave, koji odreduje poziciju, kao i posebne uvjete za postavljanje prema pojedinacnom zahtjevu, i uz suglasnost nadležnog Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture, vodeci racuna da reklame ne ometaju pješacki promet i smanjuju preglednost u cestovnom prometu. Pozvani su bili tada vlasnici, odnosno korisnici reklamnih predmeta, koji su postavljeni u razdoblju do donošenja  Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu bez odobrenja nadležnog Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture, da ih do 9. veljace 2016. uklone, odnosno do dana isteka roka za uskladenje sa odredbama Odluke.

Opatija