IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA – OBJAVA BIRAČIMA S PREBIVALIŠTEM NA PODRUČJU OPATIJE

Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji,  dana 5. lipnja 2015.g., objavio je obavijest biracima koji imaju prebivalište na podrucju Grada Opatije. Navedenom Objavom, temeljem clanka 23. Zakona o registru biraca („Narodne Novine“ broj 144/12), pozivaju se biraci s podrucja Grada Opatije odnosno mjesnih odbora da izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar biraca. U nastavku OBJAVA BIRACIMA.  

Opatija