Izdavanje e-propusnica za osobe koje imaju prebivalište na području PGŽ

Od 23. prosinca 2020. godine do 8. sijecnja 2021.godine na snazi je Odluka o zabrani napuštanja županije prema mjestu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj koja se nalazi na linku. Stožer civilne zaštite Primorsko – goranske županije temeljem Upute za primjenu Odluke o zabrani napuštanja podrucja županije prema mjestu prebivališta ili boravišta u RH ima ovlaštenje za izdavanje e-Propusnica za osobe koje imaju prebivalište ili boravište na podrucju Primorsko – goranske županije i napuštaju podrucje županije u slijedecim slucajevima; 1. Pacijente koji zahtijevaju medicinsku skrb 2. Putovanja na posao i s posla ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuce Ad. 1.) E-Propusnice se izdaju za pacijente i osobe koje se nalaze u pratnji ili prevoze osobe kojima je potrebna medicinska skrb Ad. 2.) E-Propusnice se izdaju osobama koje obavljaju neophodnih poslovne obaveze izvan podrucja Primorsko – goranske županije, a koje se ne odnose na osobe navedene u cl. II. Odluke o zabrani napuštanja županije prema mjestu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj (toc. a, b, c, f i g – koriste potvrdu, Prilog 2 ) Stožer civilne zaštite Primorsko – goranske županije izdavati ce e-Propusnice putem; A) Sustava e-Propusnice (https://epropusnice.gov.hr/) B) Elektronske pošte; [email protected] (Kontakt tel. 051/351 724) Ad. A) Proces izdavanja e-Propusnice: • U internetskom pregledniku upišite adresu https://epropusnice.gov.hr • Odaberite listu vjerodajnica, kao i prilikom svakog drugog pristupa sustavu • Potvrdite svoje podatke • Ulaskom u korisnicko sucelje, izaberite jednu od opcija: zahtjev za propusnicom, pregled propusnica ili pregled zahtjeva • Ukoliko želite predati zahtjev za izdavanjem propusnice, ispunite tražene podatke te potvrdite zahtjev • Nakon odobrenja, vaša e-Propusnica bit ce vidljiva u pdf formatu Ad. B) Zahtjevi elektronickom poštom se dostavljaju iznimno i moraju sadržavati sljedece podatke: Ime i prezime, OiB, adresa stanovanja (ulica i kucni broj, mjesto/grad, županija), relacija putovanja (mjesto/ grad polazišta i mjesto/grad odredišta putovanja) i obrazloženje opravdanosti zahtjeva. Za ostale neophodne slucajeve napuštanja podrucja Primorsko – goranske županije (Odlasci na sportska natjecanja i treninge koji nisu obustavljeni, odlazak u hotele ili druge smještajne objekte za koje su izvršene uplate najkasnije do dana stupanja na snagu Odluke (23.12.2020. godine), omogucavanje izvršenja sudskih odluka koje se odnose na pravo roditelja na provodenje vikenda ili praznika sa svojom djecom, odlazak na sahranu clana uže obitelji, povratak ili neodgodivi put u inozemstvo i dr.) e-Propusnice ce izdavati Ravnateljstvo civilne zaštite Republike Hrvatske (Kontakt e-mail; [email protected]).  

Opatija