Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja naselja Ičići

Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja naselja Ičići

IZMJENE I DOPUNE URBANISTICKOG PLANA URE?ENJA NASELJA ICICI – tekstualni dio 1 Korištenje i namjena površina 2A Promet 2B Pošta i telekomunikacije 2C Energetski sustav 2D Vodoopskrba 2E Odvodnja otpadnih voda 3A Podrucja posebnih uvjeta korištenja 3B Oblici korištenja 4 Nacin i uvjeti gradnje  

Opatija