Izvješće o Javnoj raspravi Nacrta plana razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa

  Obavještavamo da je završena Javna rasprava o Nacrtu plana razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na podrucju konzorcija Liburnije: Grad Opatija i Opcine Lovran, Matulji i Mošcenicka Draga Donosimo izvješca s Javne rasprave IZVJEŠCE 1 IZVJEŠCE 2

Opatija