Izvješće o završenom javnom savjetovanju

  NAZIV AKTA /TEME SAVJETOVANJA ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O DAVANJU U ZAKUP I KUPOPRODAJI SUVLASNICKOG DIJELA POSLOVNOG PROSTORA RAZDOBLJE TRAJANJA SAVJETOVANJA Savjetovanje je otvoreno dana 26. listopada 2020. godine   Savjetovanje s javnošcu bilo je otvoreno do 03. studenog 2020. godine, a zainteresirani su do toga roka mogli svoje primjedbe, sugestije i/ili  mišljenja koja se odnose na Nacrt prijedloga Odluke o dopuni Odluke dostavljati na adresu [email protected]   Za vrijeme trajanja savjetovanja s javnošcu u roku pristigla je jedna sugestija  Udruženja obrtnika Opatija, Matulji, Lovran, Mošcenicka Draga, kojeg navodimo niže u  nastavku.   Druge primjedbe, sugestije i/ili mišljenja u postupku javnog savjetovanja nisu zaprimljena.   NAZIV UCESNIKA PRIJEDLOG OCITOVANJE PREDLAGATELJA       Udruženje obrtnika Opatija, Matulji, Lovran, Mošcenicka Draga, M. Tita 87., Opatija       Podržavaju predloženom umanjenje ugovorene zakupnine za 50% zakupnicima poslovnih prostora u vlasništvu Grada Opatije u razdoblju od 01. sijecnja do 31. ožujka 2021., uz napomenu „da ukoliko se donese obveza potpune obustave rada ocekuju oslobodenje placanja zakupnine za razdoblje zatvaranja poslovnih prostora i nemogucnosti poslovanja.“ S navedenom napomenom da se u slucaju obustave rada i zatvaranju poslovnih prostora i nemogucnosti poslovanja, zakupnici u cijelosti oslobode od obveze placanja ugovorene zakupnine, Grad Opatija ne može predložiti kao izmjenu predložene dopune cl. 33a., iz razloga što je rijec o neizvjesnoj i nepredvidljivoj okolnosti koja  može, ali i ne mora nastupiti.   Takoder, izmjena predložene dopune cl. 33a na gore navedeni nacin, iziskuje financijsku analizu kao i utvrdivanje dodatnih pretpostavki za njezino provodenje koje u ovom trenutku ne bi bilo oportuno buduci da je buducnost zakupnih odnosa, odnosno njihove održivosti  i za prvo tromjesecje 2021. godine neizvjesno.   Medutim, skrecemo pažnju da ukoliko se okolnost novog zatvaranja i nemogucnosti obavljanja ugovorene djelatnosti u poslovnim prostorima i dogodi, Grad Opatija ce pravovremeno reagirati kao što je to i bio slucaj u ožujku 2020. godine kada je takva okolnost nastupila.          

Opatija