Javna tribina u organizaciji Gradskog vijeća Opatije o parkirnoj politici

Predsjednik Gradskog vijeca Grada Opatije obavještava gradane te ih poziva na javnu tribinu koja ce biti održana na temu parkirne politike u Opatiji. Tribina ce se održati:         * u ponedjeljak, 19. veljace 2018. s pocetkom u 18.00 sati u Centru Gervais, N. Tesle 5.

Opatija