Javni poziv za dodjelu potpora iz Gradskog programa poticanja zapošljavanja mladih

Temeljem odredbi Gradskog programa poticanja zapošljavanja mladih Grada Opatije (SN PGŽ 46/06, 10/09) Grad Opatija raspisuje   JAVNI POZIV  za dodjelu potpora iz Gradskog programa poticanja zapošljavanja mladih   Potpore se dodjeljuju za edukacije iz podrucja: ·         informatike (verificirani programi koji se upisuju u e-radnu knjižicu) ·         njemackog jezika turisticko-ugostiteljske struke (u trajanju od minimalno 100 sati) ·         francuskog jezika (u trajanju od minimalno 100 sati) ·         ostalih programa za kojima se ukazala potreba na tržištu rada koji se upisuju u e-radnu knjižicu   Pravo na potporu imaju osobe koje: –          su državljani Republike Hrvatske –          imaju prebivalište na podrucju Grada Opatije –          imaju do 29 godina života –          se nalaze u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje –          imaju preporuku Hrvatskog zavoda za zapošljavanje –          su završile minimalno trogodišnje srednjoškolsko školovanje.   Zahtjev se podnosi iskljucivo na temelju preporuke Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Opatija na obrascu koji se može podici u pisarnici Grada Opatije ili preuzeti s web stranice Grada Opatije (www.opatija.hr ). Uz  zahtjev se prilažu sljedeci dokumenti: 1.      Životopis u Europass formatu 2.      Preslika domovnice 3.      Preslika svjedodžbe 4.      Potvrda iz evidencije nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 5.      Preporuka Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Opatija   Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objave javnog poziva.                 Gradonacelnik           Ivo Dujmic, ing., v.r.

Opatija