Javni poziv za dodjelu potpora iz Gradskog programa poticanja zapošljavanja mladih

Javni poziv za dodjelu potpora iz Gradskog programa poticanja zapošljavanja mladih

Temeljem odredbi Gradskog programa poticanja zapošljavanja mladih Grada Opatije (SN PGŽ 46/06, 10/09) Grad Opatija raspisuje   JAVNI POZIV  za dodjelu potpora iz Gradskog programa poticanja zapošljavanja mladih   Potpore se dodjeljuju za edukacije iz podrucja: ·         informatike (verificirani programi koji se upisuju u e-radnu knjižicu) ·         njemackog jezika turisticko-ugostiteljske struke (u trajanju od minimalno 100 sati) ·         francuskog jezika (u trajanju od minimalno 100 sati) ·         ostalih programa za kojima se ukazala potreba na tržištu rada koji se upisuju u e-radnu knjižicu   Pravo na potporu imaju osobe koje: –          su državljani Republike Hrvatske –          imaju prebivalište na podrucju Grada Opatije –          imaju do 29 godina života –          se nalaze u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje –          imaju preporuku Hrvatskog zavoda za zapošljavanje –          su završile minimalno trogodišnje srednjoškolsko školovanje.   Zahtjev se podnosi iskljucivo na temelju preporuke Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Opatija na obrascu koji se može podici u pisarnici Grada Opatije ili preuzeti s web stranice Grada Opatije (www.opatija.hr ). Uz  zahtjev se prilažu sljedeci dokumenti: 1.      Životopis u Europass formatu 2.      Preslika domovnice 3.      Preslika svjedodžbe 4.      Potvrda iz evidencije nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 5.      Preporuka Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Opatija   Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objave javnog poziva.                 Gradonacelnik           Ivo Dujmic, ing., v.r.

Opatija