Javni poziv za nabavu udžbeničkih kompleta

Javni poziv za nabavu udžbeničkih kompleta

KLASA: 602-01/13-01/02 URBROJ: 2156/01-05/03-13/5 U Opatiji, 27. svibnja  2013.                                                                                                                                                                                             Temeljem Odluke gradonacelnika o kriterijima za financiranje nabave udžbenickih kompleta za ucenike osnovnoškolskog uzrasta s podrucja grada Opatije, Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti upucuje                                                                                   JAVNI POZIV     zainteresiranim ovlaštenim distiributerima udžbenickih kompleta (knjižarama) za ucenike osnovne škole za iskazivanjem interesa za suradnju s Gradom Opatijom u provedbi projekta financiranja udžbenickih kompleta za ucenike s podrucja Grada Opatije. Grad Opatija financira nabavu udžbenickih kompleta roditeljima/skrbnicima s prebivalištem na podrucju Grada Opatije za ucenike koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje prava na  besplatnu marendu i/ili produženi boravak iz Odluke o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti Grada Opatije (Službene novine Primorsko-goranske županije br.43/11).                 Pozivamo zainteresirane ovlaštene distributere da se jave na ovaj javni poziv u roku od 14 dana od dana objave ovoga poziva. Zainteresirani ovlašteni distributeri iskazuju interes na obrascu – Obrazac_javni poziv_udžbenici_2013, na adresu Grada Opatije, M.Tita 6, UO za financije i društvene djelatnosti, ili na e-mail marta.bercic@opatija.hr. Obrazac se može preuzeti u pisarnici Grada Opatije, M.Tita 3, ili na web stranici Grada Opatije.         Procelnik Danijel Jerman, dipl.iur., v.r.

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija