Javno savjetovanje o prijedlogu Programa potpora za rješavanje stambenog pitanja mladih

Javno savjetovanje o prijedlogu Programa potpora za rješavanje stambenog pitanja mladih

Vijecnik gradskog vijeca Grada Opatije, Igor Puž, uputio je prijedlog Programa potpora za rješavanje stambenog pitanje mladih.   Sve primjedbe i prijedloge na prijedlog mogu se dostaviti pisanim putem na adresu Grad Opatija, M.Tita 3, ili putem e-pošte na adrese: danijel.jerman@opatija.hr    Javno savjetovanje traje od 26. srpnja do 26. kolovoza 2018.godine.  

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija